Kimpparuokailulla yhteisöllisyyttä


Kimpassa syömään –tapahtuma järjestetään Ristiinassa ensi maanantaina Kahvila-ravintola Saimaassa, jonka yrittäjä Virpi Trygg (vas.) ja Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu –hankkeen projektipäällikkö Nina Parkkinen toivottavat ihmiset tervetulleiksi.

Kimpparuokailuilla halutaan ylläpitää toimintakykyä

Xamkin ja Essoten hankkeen myötä pyritään löytämään yhteisruokailuille jatkuvuutta

 

Syrjäseutujen seniori-ikäisiä houkutellaan tämän vuoden aikana toteutettavan ”Kimpassa syömään – Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu” -hankkeen merkeissä osallistumaan Kimpassa syömään –tapahtumiin. Ristiinassa tällainen tapahtuma toteutetaan ensi viikon maanantaina Kahvila-ravintola Saimaassa. Tapahtumaan ovat tervetulleita osallistumaan kaikki itsensä kohderyhmään kokevat. Syrjäkyliltäkään tapahtumaan kulkeminen ei ole ongelma, sillä Nina’s erikoistaksipalvelut Oy tarjoaa kyydityksen tilaisuuteen bussilipun hinnalla. Essoten ateriapalveluseteliasiakkaat saavat lisäksi ruokailusta normaalin kolmen euron alennuksen.

– Kuljetusten järjestäminen ja etenkin niiden hinta on varmasti monelle kauempaa tulevalle sitten jatkoa ajatellen se iso asia, arvelee hankkeen projektipäällikkö Nina Parkkinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Parkkisen mukaan hankkeella halutaan saada yhdessä ruokailemisista jatkuvaa toimintaa.

– Tämä ihan siksi, että tämä on ennaltaehkäisevää ja samalla toimintakykyä ylläpitävää toimintaa. Ja sitä paitsi, on ihan tutkimuksissakin todettu, että ruuan koetaan maistuvan paremmalta porukassa.

– Monella henkilöllä voi olla eri syistä ruokahalu alentunut, niin tämä voisi olla yksi keino saada ruoka maistumaan, ravitsemusarvot paremmiksi sekä sitä kautta sitten elämänlaatukin kohoamaan, Parkkinen listaa.

Nyt toteutettavilla pilottihankkeilla haetaan paitsi henkilöitä, jotka voisivat osallistua yhteisruokailuihin, myös palveluverkostoa joka jatkossa näitä toteuttaisi.

– Mukaan tarvitaan ateriapalveluita tarjoavan tahon lisäksi esimerkiksi kuljetuspalveluita sekä vaikkapa ohjelmapalveluita, jotta yhteisruokailuun päästään paikalle ja siitä saataisiin tehtyä aina mieluisa tapahtuma.

Ensi maanantain tapahtumassa tilaisuuden päätteeksi osallistujia hauskuuttaa ja liikuttaa teatteri-alan grand old lady Tarja Pyhähuhta.

– Hankkeen tiimoilta eri puolille maakuntaa on nyt sovittu neljä tällaista vastaavaa tapahtumaa. Tarkoitus on myös tehdä jälkiseurantaa ja ”eteenpäin potkimista”, jotta toiminta ei jäisi tähän vaan että sille saataisiin jatkuvuutta, Parkkinen painottaa.

Tapahtumapaikkana toimivan Kahvila-raintola Saimaan yrittäjä Virpi Trygg sanoo, että mukaan lähteminen oli helppo päätös.

– Olen toisessa työssäni nähnyt paljon vanhusten yksinäisyyttä ja hankaluuksia. Ilman muuta kannatan sitä että saataisiin ihmisiä aktivoitua täällä Ristiinassa. Samalla voitaisiin ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja ehkä muitakin ongelmia, hän arvioi.

Parkkinenkin korostaa että juuri yhteisöllisyyden lisääminen ja vahvistaminen on oleellinen osa hankkeenkin tavoitteita. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto AIKO-rahoituksella.

 

Kimpassa syömään –tapahtuma Kahvila-ravintola Saimaassa ma 4.6. klo 11.30 alkaen. Ilmoittautumiset pe 1.6. mennessä p. 050 4499 322 (ark. klo 8-20). Ilm. yhteydessä kerro myös mahdollinen kyytitarve.

 

Ateriapalveluun pääsylle tuloraja ja palvelutarpeen arviointi

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut (Essote) myöntää tulorajan (1200 e/kk) ja palveluntarpeen arvioinnin pohjalta alueensa asukkaille ateriapalvelua. Ateriapalvelu on tuotettu vuoden 2018 alusta alkaen ateriapalvelun palvelusetelin avulla.

Setelin arvo on kolme euroa aterialta, ja sen voi käyttää joko kotiin tuotaviin aterioihin tai toimipisteruokailuun. Ateriapalveluseteleitä on käytettävissä 20 kappaletta kuukautta kohden ja yhtä kuukautta kohden asiakas voi käyttää yhtä palveluntuottajaa.

Ateriapalvelua myönnetään pääasiassa säännöllisen kotihoidon asiakkaille tai omaishoitoperheille tukipalveluna hakemuksen perusteella. Ateriapalvelun asiakkuus edellyttää aina palveluntarpeen arviointia. Palveluntarpeen arvioinnista voi sopia Essoten Palveluneuvon (puh. 015 211 557) kanssa.

Ateriapalvelun myöntämisen perusteena voi olla asiakkaan heikentynyt ravitsemustila, aterian valmistamisen/ hankkimisen vaikeudet tai esimerkiksi se, että henkilö ei kykene järjestämään ruokailuaan muulla tavoin. Ateriapalvelua voidaan myöntää myös tilapäisesti esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

Ateriapalvelutuottajat nähtävissä osoitteessa www.palse.fi. Tällä hetkellä (29.5.) Ristiinasta ateriapalvelutuottajina toimivat Kahvila-ravintola Saimaa sekä Wanha Vossikka.

Ateriapalvelu on mahdollista järjestää myös Menumat -ateria-automaatilla, joka on mahdollista saada ilman tulorajaa ja ilman muita kotihoidon palveluita.

Lisätietoja: Essoten Palveluneuvo, p. 015 211 557 (ma-pe 8-16)

 

Niko Takala