Sotakouluhanke eteenpäin lahjoituspuilla


Näillä puilla kelpaa jatkaa sotakoulun entisöinti-projektia! Hankkeeseen lahjoitetut puut ”tarkastivat” keskiviikkona Jouni Riihelä (vas.), Kirsi Olkkonen, Pentti Rantalainen, Jorma Freyberg, Alina Freyberg, Markku Tuominen ja Jari Valkonen.

Sotakoululle kertyi mukavasti puita

 

Tämän vuoden keväällä pyydettiin ristiinalaisia metsänomistajia mukaan talkoisiin, joilla pyrittiin saamaan vanhan sotakoulun kunnostamiseen ja entisöintiin tarvittavaa puutavaraa. Talkoisiin lähtikin hieno määrä apujoukkoja mukaan, ja havutukkeja kertyi sahattavaksi mukavasti.

– Talkootukkeja kertyi 230 kappaletta, yhteensä 27 lahjoittajalta. Lisäksi Mikkelin kaupunki luovutti sotakouluhankkeen käyttöön Ristiinan Linnanniemessä kevättalvella hakkaamansa reilut sata mäntytukkia! iloitsee ”Ristiinassa vahvasti elävästä talkoohengestä” projektia vetämässä ollut Ristiina-Seuran puheenjohtaja Jari Valkonen.

Tukkeja löytyi eri puolilta pitäjää, kun Veikko LampinenPentti RantalainenJuho Himanen ja Juha Heinikainen ottivat vastaan ilmoituksia lahjoituksista. Jorma Freyberg puolestaan kuljetti puut sahalle talkoohengessä.

– Ensi viikon loppuun mennessä puut pitäisi olla sitten sahattuina, Freyberg arvioi keskiviikkona, kun eri talkooryhmien sekä esimerkiksi Mikkelin kaupungin edustajana paikalla ollut tekninen johtaja Jouni Riihelä kävivät ”tarkastamassa” sahalle kertyneet puut.

Puutavarasta tullaan sahaamaan ensisijaisesti lattialankkuja, mutta myös muuta entisöinnissä tarvittavaa materiaalia.

– Rakennusarkkitehti Maria Luostarinen on tehnyt listat siitä että minkä verran mitäkin tarvitaan. Lattioiden lisäksi näistä puista tulee ymmärtääkseni seinille ja laipioihin tavaraa, Valkonen kertoo.

Hänen mukaansa sotakoulun kunnostusta pyritään jatkamaan seuraavilla työvaiheilla ”mahdollisimman pian”. Tällä hetkellä sotakoululla on vielä hieman kesken perustusten kengitys. Myös sahatavaran riittävälle kuivumiselle täytyy varata oma aikansa ennen kuin rakennustöitä voidaan aloittaa. Seuraavat työvaiheet pyritään joka tapauksessa vauhtiin selkeästi tämän vuoden puolella.

– Onhan tämäkin projekti ollut hyvä näyttö pitäjän yhteishengestä, kaikki mukaan lähteneet ovat olleet hyvässä hengessä mukana, kehaisee kaupunginhallituksen ristiinalainen varapuheenjohtaja, kyläaktiivi Kirsi Olkkonen.

Olkkonen toki totesi, että ”olisihan tämäkin projekti voinut kokonaisuutena edetä hieman nopeamminkin”.

Jouni Riihelä kuitenkin muistutti, että tämänkaltaisessa projektissa aikataulut tuppaavat venymään.

– Vaikka itsekin olen hyvin tavoiteorientoitunut henkilö, niin tässä projektissa täytyy huomioida sekin, että tämä prosessi itsessään on arvokas asia, Riihelä tuumasi.

Puita hankkeeseen lahjoittaneet yksityishenkilöt tai tilayhtymät: Halinen Juho, Hall Esko, Heinikainen Esa ja Kaija, Heinikainen Juha, Himanen Rauno, Himanen Tomi, Hyyryläinen Ossi, Hämäläinen Ari, Kaunosalo Kalevi, Matiskainen Pekka, Mäenpää Miika, Närhinen Aki ja Kalevi, Olkkonen Jouni, Paasonen Liisa, Paasonen Simo, Partio Keijo, Puhakka Risto, Pulkkinen Jarmo, Rantalainen Leena, Rantalainen Pentti, Saarinen Tauno, Tukiainen Esa, Tyyskä Risto, Tilayhtymä Marko ja Mikko Puhakka, Tilayhtymä Valkonen-Leinonen-Nylander, Venäläinen Tapani ja Wickström Jorma.

 

Niko Takala