Tiekuntien asioiden hoito muuttuu


Ristiinalainen Pentti Lampinen työskentelee maanmittausinsinöörinä Maanmittauslaitoksella. Moni yksityisteihin liittyvä asia siirtyy tielautakuntien lakkauttamisen myötä MML:n hoidettavaksi.

Yksityistieasioiden käsittely uudistui

 

 

Vuodenvaihteessa astui voimaan uusi yksityistielaki. Aiempi ehtikin olla voimassa jo 56 vuotta. Tuona aikana monet asiat yhteiskunnassa ovat muuttuneet, myös yksityisteiden osalta siten, että laki oli osin vanhentunut ja kokonaisuudistuksen tarpeessa.

Uusi laki tuo muutoksia muun muassa tiekuntien asioiden hoitoon.

– Kuitenkin ehkä merkittävin lain tuoma muutos on tielautakuntien lakkauttaminen ja niiden hoitamien tehtävien siirtyminen muille viranomaisille. Tielautakunnat ovat vielä toiminnassa vuoden 2019 ajan, käsitelläkseen vuonna 2018 tai sitä ennen vireille tulleet käsittelemättömät asiat, kertoo Maanmittauslaitoksella työskentelevä ristiinalainen maanmittausinsinööri Pentti Lampinen.

Pääosa tielautakuntien tehtävistä onkin siirtynyt juuri Maanmittauslaitokselle. Osa asioiden käsittelystä on siirtynyt myös ELY-keskuksille, käräjäoikeuksiin ja kunnan rakennusvalvontaan. Uutena toimijana on myös Väylävirasto (ent. Liikennevirasto). ELY-keskus voi muun muassa tehostaa yksityistietoimituksen päätöstä tai oikeuden tuomiota teettämisuhalla.

 

Tiekuntien päätösvaltaa lisätiin

 

Tiekuntien tai tieosakkaiden päätösvaltaa on lisätty eräissä asioissa siten, että päätöksen voi tehdä ilman viranomaismenettelyä tai ilman maanomistajien lupaa. Tiekunta tai -osakkaat voivat antaa esimerkiksi luvan sähkö- ja viestintäjohtojen sijoittamiselle tiealueelle maanomistajia kuulematta.

Tiekunta voi myös nyt ottaa valtion tai kunnan tieosakkaaksi muissakin tapauksissa kuin kiinteistön omistajina, ja määrätä valtiolle ja kunnalle tie- tai käyttömaksuja.

– Tieosakkaat voivat jatkossa myös itse perustaa ennestään olevaan tiehen tiekunnan ilman viranomaismenettelyä. Aiemminhan tiekunta perustettiin joko kunnan tielautakunnassa tai Maanmittauslaitokselta haetussa yksityistietoimituksessa, Lampinen tietää.

Tiekunnat voivat myös itsenäisesti päättää tiekuntien yhdistymisistä, tiekunnan jakamisesta tai lakkauttamisesta sekä tien tai tieosan liittämisestä tiekuntaan tai tieosan lakkauttamisesta. Tiekunta voi niin ikään laatia eri yksiköt eri tieosille, joskin tiekunnalla pitää tällöin olla myös yhteiset yksiköt, joiden perusteella voidaan tarvittaessa äänestää tiekunnan yhteisistä asioista. Myös tien tai tien osan talvikunnossapito voidaan eräin edellytyksin jättää tekemättä.

 

Lue lisää verkkolehdestä tai perinteisestä paperiversiosta.