Uusi käänne: Ristiinan terveysasemaa ei jaeta, eikä siellä hoideta hengitystieinfektiopotilaita


Maanantaiaamuna päätettiin, että Ristiinan hyvinvointiasemaa ei jaetakaan kahtia. Ristiinassa ei hoideta jatkossa lainkaan hengitystieinfektio-oireisia, vaan heidät ohjataan Mikkeliin tai Mäntyharjuun.

Nyt ei saa marssia sisään terveysaseman ovista vaan aina pitää soittaa ensin numeroon 116117.

 

Ristiina sai roolin muiden sairauksien hoitajana.

– On monia sairauksia, joita  tulee tutkia ja hoitaa  aktiivisesti  myös koronataudin aikana. Suojainten käytön   ja potilasohjauksen  vuoksi on selkeintä, että Ristiinassa hoidetaan muut kuin hengitystietulehdusoireiset, Essoten ylilääkäri ja pandemiapäällikkö Hans Gärdström kertoo maanantaiaamuna.

Ristiinaan ohjataan siis asiakkaita muualtakin kuin Ristiinan alueelta.

 

Essote tiedotti perjantaina, että Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Ristiinan hyvinvointiasemat jaetaan kaikki kahtia niin, että infektiopotilaille ja muille on omat alueensa.  Muut hyvinvointiasemat kuin Ristiina toimivat jatkossa näin.

Samaan tapaan on jaettu myös koko sairaala. Jakojen tarkoituksena on tuottaa eri potilasketjut ja -reitit hengitystieinfektioihin sairastuneille. Molemmilla puolilla on oma sisäänkäynti ja oma henkilöstö.

Aina ennen mille tahansa vastaanotolle hakeutumista pitää soittaa numeroon 116 117.

 

Jo aiemmin Essote keskeytti lähes koko neuvolatoiminnan. Pääpiirteissään neuvolapalvelut jatkuvat vain odottaville äideille ja alle vuoden ikäisille lapsille. Neuvolassa käydään nyt Mikkelin Perhetalossa.

Iltavastaanottoa supistetaan hyvinvointikeskuksista. Näiden hyvinvointikeskusten vastaanotot ovat auki ensi maanantaista lähtien kello 8–16.

Elina Alanne 

 

Juttu päivitetty kokonaan 23.3., kun Ristiinan aseman rooli muuttui. 

 

 

Essoten perjantaisia ohjeita asiakkaille:

Perhe- ja sosiaalipalvelut tukee vanhusten kotihoitoa

 

Neuvolat

Neuvoloiden palvelut on keskitetty Mikkelin Perhetaloon 17.3. alkaen ja kulku neuvolaan käy Porrassalmenkadun puolelta, ovikelloa soittamalla.

Neuvolassa tehdään äitiysneuvolaa ja alle vuoden vanhojen lasten tarkastukset sekä raskaudenkeskeytykset. Keskitetty neuvolapuhelin palvelee koko Essoten aluetta. Kouluterveydenhuollon puhelut on ohjattu neuvolan numeroon.

Myös sähköinen kiireettömän yhteydenoton lomake käytössä Essoten sähköisissä palveluissa (Omahyvis).

 

Koululaiset ja opiskelijat

Oppilashuollon psykososiaaliset palvelut toimivat etänä eli puhelimitse ja videovisitin kautta. Kuraattoreihin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse. He myös ovat itse aktiivisesti yhteydessä oppilaisiin, erityisesti niihin, joihin heillä on aikaisemmin ollut asiakassuhde.

Psykologin tutkimuksia ja muutakin psykologien vastaanottoa toteutetaan edelleen.

Opiskelijoille on tällä hetkellä sairasvastaanottoa edelleen Xamkilla, Esedulla ja Mikkelin lukiolla. Jos kehyskuntien lukiolainen tarvitsee palvelua, niin voi kääntyä oman kotikuntansa hyvinvointiaseman tai -keskuksen vastaanoton puoleen. Alle 20-vuotiaiden maksuttomien ehkäisyvalmistelujen jakelu tapahtuu keskitetysti Xamkin Mikkelin toimipisteestä.

 

Psykososiaalinen tuki

Perhe- ja sosiaalipalvelut on järjestänyt psykososiaalista tukea omille asiakasryhmilleen: kuraattoreiden palvelu toteutetaan pääasiassa etänä (puhelin tai videovisit), mutta tapaamisia on sovittamissa myös Essoten toimitiloissa tapahtuviksi. Psykologit tutkivat ja tapaavat vain terveitä asiakkaita sovitusti.

 

Muut toiminnot

Perheohjaajat tapaavat asiakkaita Essoten tiloissa.

Myös lastensuojelu ja aikuissosiaalityö toimivat, mutta mahdollisuuksien mukaan etäpalveluina. Kotikäyntejä tehdään vain ehdottoman välttämättömissä tilanteissa.

 

Vanhus- ja vammaispalvelut sopeuttaa toimintaansa tilanteeseen

Palveluohjaus toimii rajoitetusti, koska osa henkilökunnasta on kentällä auttamassa kotihoitoa ja asumisyksiköitä. Puhelinneuvonta toimii edelleen numerossa 015 211557. Välttämättömät kartoitus- ja kotikäynnit toteutetaan.

Omaishoidossa toimii keskitetty numero 044 351 6683.

Perhehoitajia ohjeistetaan ajantasaisesti. Perhekodeissa on vierailukielto, mutta kiertävien perhehoitajien kotikäynnit jatkuvat normaalisti.

Geriatrinen vastaanotto ja muistineuvo on suljettu.

Päivä- ja työtoiminnat on suljettu jokaisessa kunnassa. Kehitysvammaisten asukkaiden työtoiminta pyritään järjestämään asumisyksiköissä. Asiakkaiden yksilölliset tilanteet arvioidaan muutokseen liittyen.

Osa päivätoiminnan työntekijöistä jalkautuu koteihin omaishoitajien avuksi ja osa jää toteuttamaan asiakkaiden pesupalvelua, koska kaikilla asiakkailla ei ole kotona pesumahdollisuutta.

Kotiin vietävät palvelut pyritään järjestämään normaaliin tapaan. Yhteistyötä tehdään yritysten, eri järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa. Lisäresursseja on tarvittu kasvavaan asiakastarpeeseen ja henkilökuntavajeeseen.

Alueen kaikissa asumispalveluiden yksiköissä mukaan lukien jaksohoitoyksiköt on vierailukielto, lukuun ottamatta saattohoitopotilaiden luona vierailuja. Tästä on annettu ohjeistus 14.3.2020. Aina ennen saattohoitopotilaan luo saapumista tulee olla yhteydessä kyseiseen palvelutaloon. Läheisiin on syytä pitää muutoin yhteyttä esimerkiksi puhelimitse.

Koko Essoten alueen jaksohoitoyksiköiden omaishoitojaksot pyritään järjestämään kotona kotiin annettavien palvelujen turvin kaikille niille, joille se on mahdollista. Jos kotona ei pärjätä, Moison C-taloon sairaalan tiloista siirtyvässä yksikössä hoidetaan edelleen jaksohoitoasiakkaita ja ne ikäihmiset, jotka eivät pärjää kotona.

Yhteydenotot näissä asioissa tulee tehdä palveluneuvoon 015 211 557.