Kirjasto ja nuorisotila siirtymässä koululle – A-siipi nuorisotilalle, lukiosiiven alakerta kirjastolle


Sekä kirjasto että nuorisotila ovat kaupungin suunnitelmissa siirtymässä koulukeskuksen tiloihin.

Koulurakennuksen A-osaan suunnitellaan nuorisotilaa. Hankesuunnitelmassa todetaan, että piha-alue pitää suunnitella tarkoin, jotta nuorisotilaan kulku saadaan järkeväksi ja kaikille turvalliseksi.

 

Ristiinalainen kertoi huhtikuussa, että kaupunki haluaa siirtää koululle ainakin nuorisotilan ja myös kirjaston mahtumista sinne mittaillaan.

Nyt koulukeskuksen tilojen hankesuunnitelma on valmis ja lautakuntien käsittelyssä. Koulun muutosta käsittelevät tällä viikolla jo kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Lisäksi se on myöhemmin käsittelyssä kaupunkiympäristölautakunnassa.

Suunnitelma on, että kirjasto sijoittuu lukiolta vapautuvan siiven alakertaan. Lukion lakkautumisen seurauksena opetustiloja vapautuu ensi elokuun alusta alkaen kaikkiaan noin 767 neliömetriä.

Kirjasto saisi lukion päädystä käyttöönsä alakerroksesta luokkatiloja sekä aulan. Pinta-alaa olisi yhteensä noin 448 neliömetriä, mikä on hieman enemmän kuin nykyisissä kirjastotiloissa. Tiloja remontoidaan nykyistä avarammiksi muun muassa seiniä poistamalla ja oviaukkoja suurentamalla. Näin ne soveltuvat paremmin kirjastotoimintaan.

Yläkoulu saisi käyttöönsä lukiosiiven toisen kerroksen sekä alakerroksesta muun muassa entisen kielistudion, joka kalustetaan normaaliksi luokaksi.

Nuorisotila toimisi koulun A-siiven päässä. Tilan koko on 243 neliötä tai 282 neliötä, kun mukaan lasketaan myös tilan viereen siirtyvä Jopo-luokka. Siitä todetaan suunnitelmassa, että sen yhteiskäyttö on mahdollista. A-siivessä olisivat myös iltapäivätoiminnan tilat sekä pro-luokat.

 

Muutos on aikataulutettu niin, että nuorisotilan muutos kilpailutetaan syksyllä 2020, muutostyöt tehdään marras-joulukuussa ja nuorisotilat aloittavat toimintansa koululla tammikuussa 2021.

Kirjaston urakkakilpailutus on kevättalvella 2021, urakka-aika kesä-heinäkuussa samana vuonna ja kirjasto avautuisi koululla elokuussa 2021.

Hankkeen kustannusarvio on kaikkiaan 300 000 euroa. Se on jaettu niin, että vuodelle 2020 on nuorisotilan muutos- ja korjauskustannuksia 150 000 euroa ja vuodelle 2021 kirjastolle 150 000 euroa.

Kaupungin kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen toteaa, että summa on tässä vaiheessa arvio ja tarkempi suunnittelu tehdään, kun hankesuunnitelma on hyväksytty.

– Nuorisotilan ja kirjaston muutokset ovat vähän erityyppisiä mutta suuruusluokka on tuota luokkaa, Hyttinen sanoo.

Kirjastotila tarvitsee suurempia muutostöitä.

– Siellä tarvitaan suurempia yhtenäisiä tiloja ja samalla pitää tehdä sähkötöitä, että pistorasiat, valaistus ja atk-verkot ovat järkevästi, Hyttinen sanoo.

Kustannusarviossa ei ole mukana tilojen kalustusta. Myös kirjaston valvontakamerat kuuluvat sen hankittavaksi.

– Todennäköisestihän näitä siirretään vanhoista tiloista, Hyttinen sanoo.

Myös kirjastoon asennettu omatoimikäytön järjestelmä voidaan suunnitelman mukaan siirtää.

 

Summaan on laskettu mukaan myös piha-alueen muutostöitä. Tarkempaa suunnittelua vaatii vielä A-siiven ulkoalueet.

– Piha-alueelle ja aitoihin pitää ehkä tehdä muutoksia, jotta nuorisotilan mopojen ja mahdollisesti autojenkin pysäköinti saadaan järkevästi senkin kannalta, että eskaritoiminta on myös siellä päädyssä, Hyttinen sanoo.

Lautakuntien jälkeen suunnitelmaa käsittelee kaupunginhallitus. Tämän jälkeen valtuuston pitää antaa asian etenemiseksi 150 000 euron lisämääräraha vuodelle 2020. Raha on tarkoitus siirtää kaupungin investointiohjelman sisällä joltain toiselta hankkeelta.

– Määrärahasiirrot käsitellään kokonaisuutena syksyn talousarvioseurannan yhteydessä, Hyttinen sanoo.

 

Kaupungin tavoite on saada nykyisen kirjaston rakennus myytyä.

 

Vanhat kiinteistöt myydään

Kun nuorisotila ja kirjasto ovat muuttaneet, kaupunki haluaa myydä niiden nykyiset kiinteistöt. Molemmissa kiinteistöissä on vuokralaisia, joten ne myydään osittain vuokrattuina.

Hyttinen uskoo, että molemmille kiinteistöille löytyy ostaja. Hinta riippuu silloisesta markkinatilanteesta.

– Kirjastokiinteistö on isompi kokonaisuus ja siinä on enemmän potentiaalia. Nuorisotila on iäkäs ja siinä on peruskorjaustarpeita, mutta siinä on myös vuokralaisia, Hyttinen sanoo.

Kirjastokiinteistössä ei Ristiinalaisen tietojen mukaan ole pian enää kuin yksi kaupungin ulkopuolinen vuokralainen. Hyttinen toteaa, että joka tapauksessa kiinteistö myydään.

– Sehän voi olla mahdolliselle ostajalle helpompikin ostaa vuokralaisista vapaampana. Kirjastorakennus on hyväkuntoinen, joten kaupungin ei kannata sitä purkaa, Hyttinen sanoo.

 

Rehtori ei luopuisi lukiosiivestä

Ristiinan koulukeskuksen muutostyöt tietävät yhtenäiskoululle muutaman vuoden muutosten aikakautta.

A-siivessä on ollut perusopetuksen luokkia. Sinne suunnitellaan nyt nuorisotiloja.

– Kolme luokkatilaa lähtee pois, mutta niitä myös tulee tilalle, jos esimerkiksi ensisijaisesti lukion käytössä olleet atk- ja kielistudio kalustetaan normaaliluokiksi, Ristiinan yhtenäiskoulun rehtori Matti Hämäläinen kertoo.

Nykyajan erilaisten välineiden kanssa kiinteää kielistudiota ei yläkoulun käytössä tarvita. Myös muutokset oppilasmäärissä vaikuttavat toimintojen tiivistämiseen.

– Viime lukuvuonna ysejä oli kolme rinnakkaisluokkaa ja nyt rinnakkaisluokkia on yläkoulussa lähitulevaisuudessa vain kaksi, Hämäläinen kertoo.

 

Hämäläinen toteaa, että nuorisotilan viemät tilat pystytään siis paikkaamaan hyvin ja hän ymmärtää tarpeen saada nuorisotilat koulun yhteyteen.

– Mutta lukiosiiven haluaisin saada kokonaan koulun käyttöön. Siellä on tilavat ja sisäilmaltaan hyvät luokat. Nyt koronakeväänä oli erittäin tärkeää, että koulussa oli väljyyttä. Tuntuu harmittavalta luovuttaa tiloja kirjastolle, mutta jos kirjasto tänne halutaan, niin en minäkään keksi muualta koulurakennuksesta sille sopivaa paikkaa, Hämäläinen miettii.

Hämäläinen pohtii, että koululla tehtävät muutostyöt eivät ole ihan pieni operaatio.

– Ja summanahan se on jo suunnitelmassa enemmän kuin lukion kulut yhdeltä vuodelta. Rakentaminen ja korjaaminen ei ole koskaan halpaa.

Hämäläinen toteaa, että nyt esiteltävässä suunnitelmassa koulua mietityttää eniten nuorisotilan sekä esikoululaisten ja iltapäiväkerholaisten rinnakkaiselo samassa päädyssä rakennusta.

– Pihajärjestelyjä pitää miettiä tarkkaan. Esikoulun puolella on huoli, että pelkäävätkö pienet nuorisotilan käyttäjien mopoja ja autoja.

Rehtori toteaa, että aitojen lisääminenkään koulurakennuksen ympärille ei ole ihan yksinkertaista.

– Turvallisuussyistähän rakennuksen ympäri on päästävä ajoneuvoilla.

 

Kaupungin sisäisten vuokrien ongelmallisuus mietityttää rehtoria. Lukion tilat vapautuvat tämän vuoden elokuussa ja kirjaston olisi tarkoitus avautua tiloissa elokuussa 2021.

Hämäläinen ei ole kuitenkaan lainkaan varma, voiko perusopetus käyttää kaikkia vapautuvia tiloja väliaikana.

– Lukio on maksanut tilojen sisäisen vuokran. En tiedä, onko perusopetuksella valmiutta lisätä budjettia niin paljon, että voisimme käyttää alakertaa ensi lukuvuonna. Toivottavasti asiasta saadaan järkevä ratkaisu, koska eihän siinä ole mitään järkeä, että tila on tyhjänä.

Niin sanotun lukiosiiven yläkerrassa olevista luokista osa on jo nyt ollut osittain yläkoulun käytössä ja on sitä jatkossakin.

Elina Alanne

 

Juttu on julkaistu Ristiinalaisessa 11.6.