Helena Warikselle viiden vuoden taiteilija-apuraha – kahdeksan suomalaista kirjailijaa sai pitkän apurahan


Ristiinalainen kirjailija Helena Waris on saanut valtion viiden vuoden taiteilija-apurahan.

 

Helena Waris tunnetaan fantasiasta mutta hän on kirjoittanut viime aikoina myös lastenkirjoja, joissa seikkailee perheen eläimet.

 

Taiken yhteydessä toimivat taidetoimikunnat jakoivat taiteilija-apurahoja 298 ammattilaiselle. Apurahoilla rahoitetaan erityisesti kuvataiteilijoiden ja kirjailijoiden työskentelyä.

Wariksen lisäksi pisimmän apurahan saivat kirjailijoista Ralf Andtbacka, Pauliina Haasjoki, Markus Leikola, Pekka J. Mäkelä, Riikka Pelo, Riikka Pulkkinen ja Petri Tamminen.

 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) kertoo tiedotteessa, että hakemuksia tuli ennätysmäärä, runsaat 2 800. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes kymmenellä prosentilla.

Taiken rahoittama työskentely alkaa vuoden 2021 alusta. Kausien pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

– On tärkeää, että Suomen korkeatasoisilla taiteilijoilla on mahdollisuus vapaaseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja yhteiskunnan syvälliseen, moninaiseen hyödyttämiseen. Valtion taiteilija-apurahat mahdollistavat tämän. Tulevaisuudessa tulee pitää huolta siitä, että apurahatyötä arvostetaan työnä, tuen ostovoima nousee ja siitä kertyy normaali sosiaaliturva, toteaa tiedotteessa Taiken johtaja Paula Tuovinen.

 

Vaikeinta taiteilija-apurahan saaminen oli visuaalisissa taiteissa, musiikissa sekä monitaiteessa. Rahoitusta riitti vain alle kymmenelle prosentille hakijoista, vaikka esimerkiksi kuvataiteeseen jaettiin määrällisesti eniten apurahoja, 58 kappaletta. Musiikin alalla apurahan saaminen vaikeutui, koska hakemusmäärä kasvoi edellisestä vuodesta lähes kolmanneksella. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa joka kolmas hakija sai apurahan.

Taiteilija-apurahan saaneista 61 prosenttia on naisia. Hakijoissa naisten osuus oli 57 prosenttia. Musiikissa naishakijoita oli vähiten, kuten viime vuonnakin. Elokuvataiteessa hieman alle puolet hakijoista olivat naisia, mutta apurahan saajista liki 70 prosenttia. Myös sarjakuvataiteessa naishakijat pärjäsivät hyvin.

Ensi vuonna 52 nuorta, alle 35-vuotiasta taiteilijaa aloittaa työskentelyn valtion taiteilija-apurahalla. Nuorten osuus on pysynyt viime vuodet samana, noin 16–17 prosentissa. Sirkustaiteessa suurin osa apurahan saajista on nuoria, tanssitaiteessa vähintään joka kolmas ja valokuvataiteessa joka neljäs.

Taiteilija-apurahan saaneista yli kaksisataa asuu Uudellamaalla.

 

Lue myös: Olaf kertoo eläinperheen tarinat – lisää Helena Wariksen lastenkirjoista