Linnaniemen keskiajalle tukea ministeriöltä – tuen tarkoituksena on turvata kulttuuritapahtumien jatkuminen


Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Linnaniemi ry:lle 4000 euroa avustusta Linnaniemen keskiaika -tapahtuman järjestämiseen.

 

Kesällä 2020 Linnaniemen keskiaika -tapahtumassa oli tarkoitus olla myös Medieval Combat Sport –kamppailulajin yksi SM-tason osakilpailu.

 

Ministeriö myönsi kaikkiaan yli seitsemän miljoonaa euroa avustuksina koronavirusrajoitusten vuoksi peruuntuneille tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille. Tuen tavoitteena on, että taide- ja kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden edellytykset jatkaa toimintaansa säilyvät. Linnaniemen keskiaika peruttiin kesältä 2020.

Tukea myönnettiin yhteensä sadalle hakijalle.

– Korona on kurittanut kulttuuritoimijoita kovalla kädellä. Siksi on tärkeää, että tämän vuoden lisätalousarviossa on pystytty ohjaamaan lisätukea kulttuurille ja taiteelle, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Avustus on tarkoitettu 1.6.–31.8.2020 koronapandemiasta johtuvista syistä peruuntuvia tai ennakoitua pienempinä toteutuvia kulttuuritapahtumia järjestävien yhteisöjen ja säätiöiden toimintaan. Avustusta myönnettiin oikeuskelpoisille yhteisöille, jotka järjestävät Suomessa taide- ja kulttuuritapahtumia vakiintuneesti ja säännöllisesti.

Avustuksia ministeriöltä haettiin noin 12 miljoonan euron edestä joko toiminnan lisärahoituksena tai erityisavustuksena eli hankerahoituksena. Moni hakijoista on saanut vakiintuneeseen toimintaansa yleisavustusta joko opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai Taiteen edistämiskeskukselta.

 

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että erityisavustusten hakemuksissa korostui toimijakentän laajuus ja monimuotoisuus. Avustuksista päätettäessä on otettu huomioon muun muassa hakijoille koronapandemiasta aiheutuneet tulonmenetykset ja säästöt sekä toimintaedellytysten parantamiseksi tarvittavat toimet.

Linnaniemi ry sai niin sanotun erityisavustuksen. Tässä ryhmässä suurimman avustuksen sai Flow Festival Oy, jota tuettiin Flow-festivaalin suunnittelun ja järjestämisen kuluissa 780 000 eurolla. Erityisavustuksen saajissa ei ole muita eteläsavolaisia tapahtumia.

Yleisavustuksina suurimman summan sai Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, joka sai Oopperajuhlien toimintaedellytysten ylläpitämiseen ja varmistamiseen 780 000 euroa. Etelä-Savossa yleisavustusta saivat myös Taidekeskus Salmela Oy 250 000 euroa, Mikkelin Musiikkijuhlien Kannatusyhdistys ry 75 000 euroa, Joroisten Musiikkiyhdistys ry 20 000 euroa sekä Savonlinnan kansainvälisten luontoelokuvafestivaalien kannatusyhdistys ry 4000 euroa.

Elina Alanne