Lupa- ja valvontajaosto: Astuvan Amatsonista tehty oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta


Mikkelin lupa- ja valvontajaosto käsitteli torstaina Astuvan Amatsoni -tilateoksen rakennusluvasta tehtyä oikaisuvaatimusta.

 

Ristiinalainen kävi huhtikuussa katsomassa, kuinka Astuvan Amatsoni syntyi timpuri Juha Kuukkasen käsissä. ”On se muhkea mimmi. Painoa jotain pari tuhatta kiloa”, Kuukkanen totesi Ristiinalaisessa 30.4.

 

Se päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska vaatimuksen tekijällä ei ole muutoksenhakuoikeutta päätöksestä. Ristiinalainen kertoi oikaisuvaatimuksesta 29.10. lehdessä.

Tilateos sai rakennusluvan lokakuussa Kaukaanrannan torin viereiselle nurmialueelle.

Lupa- ja valvontajaoston asian esittelytekstissä kerrotaan, että oikaisuvaatimuksen tehnyt ristiinalainen ei omista eikä vuokra- tai muun oikeuden nojalla hallitse mitään muistomerkin sijoituspaikan lähellä olevaa aluetta. Toimenpidelupa ei siis voi olennaisesti vaikuttaa hänen omistamansa tai hallitsemansa kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttöön, esittelytekstissä todetaan.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty muutakaan perustetta sille, että toimenpidelupa vaikuttaisi välittömästi oikaisuvaatimuksen tekijän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Se, että muistomerkistä voi aiheutua kustannuksia kaupungille ja sitä kautta edelleen veronmaksajille tai että se voi vaikuttaa alueen maisemaan tai torialueen turvallisuuteen, eivät ole lain tarkoittamia välittömiä oikaisuvaatimuksen tekijän oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun kohdistuvia vaikutuksia, kirjoitetaan esittelytekstissä.

Astuvan Amatsonin paikka ehdittiin jo merkitä lokakuussa mutta sen pystyttäminen on odottanut oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Taiteilija Anne Mäkeläisellä oli toiveena, että teos olisi ollut valmiina Ristiinan joulun avauksessa marraskuussa.

 

Tilateos muodostuu mustasta kuusimetrisestä naishahmosta, joka tehdään vanerista. Ison amatsonin molemmin puolin liimataan pienemmät, kaksimetriset figuurit. Vanerit pellitetään reunoista, jotta ne kestävät paremmin kosteutta. Teoksen jalusta valetaan betonista ja päälle tulee kiveä, joka muistuttaa Astuvansalmen kalliosta. Teos valaistaan.

Suunnitelma torille tulevasta tilateoksesta syntyi jo vuosia sitten. Mäkeläinen totesi Ristiinalaiselle huhtikuussa, että matkailu on suurin innoitus tilateokselle.

– Haluan tuoda paikallishistoriaa näin esille. Se on ollut pointti koko ajan, Mäkeläinen sanoi tuolloin.

 

Pari vuotta työn rahoittamisesta jatkunut valituskierre sai päätöksensä maaliskuun 2020 lopussa, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi asiasta tehdyn valituksen. Asiassa oli kyse Mikkelin kaupungin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan Mikkelin Yrittäjien Ristiinan alajaostolle myöntämästä 10 000 euron avustuksesta, jolla teos pystytetään torille.

Hankkeessa on mukana myös UPM, joka lahjoitti teoksen vanerit. Ristiinan Yrittäjät on sitoutunut vastaamaan teoksen ylläpidosta viiden vuoden ajan. Tarvittavaa omarahoitusosuutta on kerätty myös tukisummina.

Elina Alanne 

 

Jutun otsikkoa ja juttua muokattu 18.12. kello 10.40. Jaosto päätti kokouksessaan asian esityksen mukaisesti.