Ristiinan kaavasta kolme valitusta – kaikki liittyvät Muurikin rantapuistoon ja ulkoilureitteihin


Ristiinan kirkonkylän seudun osayleiskaavasta on tehty kolme valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Yleiskaava jakautuu kahteen osaan: kirkonkylän strategiseen yleiskaavaan ja kyläalueiden yleiskaavaan. Mikkelin kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan joulukuussa.

 

Kaikki kolme valitusta liittyvät Muurikin rantapuistoon ja sitä kautta Ristiinan kirkonkylän ulkoilureitteihin.

 

Kaikki kolme valitusta liittyvät kirkonkylän strategiseen yleiskaavaan ja sen sisällä Muurikin rantapuistoon ja ulkoilureitteihin. Valitukset ovat laatineet Erkki Rantalainen, Anneli Rantalainen sekä 16 allekirjoittajan ryhmä, jossa ensimmäisenä allekirjoittajana on Perttu Takala.

Kaikki valittajat kokevat, että kaavamuutos kohtelee eriarvoisesti eri asukasryhmiä. ”Muurikin rantapuiston ja Saimaan rannalla kulkevan ulkoilureitin poistaminen yleiskaavasta poistaisi muiden kuin puiston viereisten tonttien asukkaiden oikeudellisen suojan yhteisten virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien säilymiseen. Heidän asuntojensa hinnat laskevat”, kirjoittaa valituksessaan ryhmä ristiinalaisia.

 

Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen toteaa ennen kuin on tutustunut tämän kaavan valituksiin tarkemmin, että mahdollisesti kaupunki voi kuuluttaa osan kaavasta lainvoimaiseksi, vaikka valituksia on tehty.

– Jos valitus selkeästi rajoittuu esimerkiksi yhteen kiinteistöön, kaupunki voi kuuluttaa muun osan kaavasta lainvoimaiseksi ja valituksenalainen kohta jää odottamaan oikeusprosessin päätöstä. Näin meneteltiin esimerkiksi asuntomessukaavoituksen yhteydessä, kun Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavasta valitettiin, Tarkkanen kertoo.

Kaupunki tutustuu nyt valituksiin ja antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle niistä vastineen.

Elina Alanne