”Koululle uusimmat ja tilavimmat luokat” – kaksi lautakuntaa siirtäisi Ristiinan kirjaston koulun A-osaan


Jos kirjasto muuttaisi koulukeskuksen A-osaan, tehtäisiin sille uusi, esteetön sisäänkäynti siiven, eli kuvassa olevan osan, keskivaiheille. A-osan toiseen päähän, eli kuvan vasempaan laitaan, jäisi esikoulu. Toisessa päässä olisivat pro-luokat, iltapäiväkerho, jopo-luokka ja nuorisotilat.

 

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta toteavat, että Ristiinan kirjasto pitäisi siirtää koulukeskuksen A-osaan.

 

Esitys oli, että kirjasto siirtyisi Ristiinan koulukeskuksen D-osaan lukiolta vapautuneisiin tiloihin. Näiden lautakuntien rooli kaupungin investointiasioissa on lausua niistä.

Asiaa käsittelee ensi tiistaina kaupunkiympäristölautakunta. Sen rooli on esittää asia eteenpäin kaupunginhallitukselle.

Nuorisotilan ja kirjaston koulurakennukseen sijoittumista koskeva suunnitelma on palautunut lautakunnista jo kahdesti uudelleen valmisteltavaksi. Viimeisimmällä kierroksella suunnitelma palautettiin sen selvittämiseksi, olisiko kirjastolle muu paikka kuin D-osa.

 

Hanketyöryhmä selvitti uuteen suunnitelmaan myös tilaa esikoulun vieressä rakennuksen a-osassa. Hanketyöryhmä esitti, että jo aiemmin tehty malli, jossa kirjastoa suunnitellaan lukiolta vapautuneisiin tiloihin, on toiminnallisesti ja taloudellisesti parempi vaihtoehto.

Aiemmassa vaihtoehdossa, jossa kirjastoa esitetään koulun D-osan alakerrokseen, muutos- ja korjauskustannusten on laskettu olevan 150 000 euroa. Kirjaston rakentamisen A-osaan ennakoidaan maksavan 300 000 euroa.

Selvitetyssä vaihtoehdossa A-osaan muuttavalle kirjastolle pitää rakentaa uusi, esteetön sisäänkäynti ja wc- ja sosiaalitilat. Lisäksi erilaisia vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkömuutoksia pitää tehdä enemmän kuin silloin, jos kirjasto muuttaa lukiosiiven alakertaan. A-osan vaihtoehto aiheuttaa myös muutoksia alueen pysäköintiin.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa asiasta todettiin, että koulun A-osa pitää todennäköisesti remontoida lähivuosina, joten olisi järkevämpää tehdä se nyt ja sinne tilat kirjastolle, jolloin koulu saisi rakennuksen uusimmat ja sisäilmaltaan hyvät luokat.

 

Ristiinan yhtenäiskoulun henkilöstö toteaa suunnitelmassa, että molemmat vaihtoehdot olisivat hyväksyttävissä ja niissä molemmissa on sekä hyviä että huonoja puolia. Jos koulu saisi kokonaan käyttöönsä lukiolta jääneet tilat, se saisi kolme tilavaa ja sisäilmaltaan hyvää luokkaa.

A-osaan sijoittuva kirjasto kuitenkin veisi tilaa sen verran, että se aiheuttaisi haasteita koulun lukujärjestyssuunnittelussa. A-osasta pitäisi siirtää viisi luokkaa kolmeen tilaan mutta koulu toteaa, että muutos olisi hallittavissa.

 

Nuorisotilojen parhaaksi paikaksi koetaan koko ajan esillä ollut A-osan eteläinen pääty. Myös tämän muutoksen kustannusarvio on 150 000 euroa.

Suunnitelmassa on nyt tehty lapsivaikutusten arviointi sekä kirjaston että nuorisopalveluiden osalta. Asiassa on kuultu esimerkiksi päiväkodin henkilökuntaa, Ristiinan yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys Ryhtiä, iltapäivätoiminnan ohjaajia, JOPO-luokkien oppilaita sekä luokanopettajia. Monet toimijat ovat edelleen huolissaan koulukeskuksen piha-alueiden liikenteestä ja käytöstä, kun käyttäjäkunnat lisääntyvät.

Nuorisotilat on tarkoitus remontoida ja toiminta niissä aloittaa ensin. Kirjaston siirto olisi ajankohtaista, kun lukion lakkauttamispäätös on saanut lainvoiman.

Elina Alanne

 

Lue myös aiemmat jutut:

Kirjaston paikkaa mietitään vielä lokakuulta

Juttu elokuun keskustelutilaisuuden jälkeen 

 

 

Tilaa uudistunut Ristiinalainen! Tee tilaus verkkolehdestä täällä ja paperilehdestä täällä!