Hulevesistä tulee pian lasku – uutta maksua kerätään Ristiinan ja Pellosniemen taajamissa


Omakotitaloille hulevesimaksu on kiinteä, muilla se perustuu tontin pinta-alaan.

 

Hulevesimaksu koskee myös kerrostaloja ja rivitaloja. Maksuun voi hakea kohtuullistamista, jos maksu on enemmän kuin 30 euroa per asuinhuoneisto. Ristiinassa hulevedet johdetaan ojiin ja sitä kautta ne valuvat vesistöihin.

 

Mikkelin kaupunki aloittaa huhtikuussa hulevesimaksujen laskuttamisen. Ensimmäisenä laskun saavat huhtikuussa teollisuus- ja liikekiinteistöt. Kesällä laskutetaan rivi- ja kerrostaloja sekä osa omakotitaloista. Loput omakotiasujat saavat laskun syksyllä.

Maksu perustuu lakimuutoksiin ja kaupungin luottamushenkilöiden päätöksiin. Lasku koskee kaikkia asemakaava-alueella sijaitsevia kiinteistöjä. Sitä kerätään Ristiinan ja Pellosniemen taajamissa. Suomenniemi on maksun ulkopuolella, koska siellä ei ole kaupungin katuja.

Maksu koskee kaikkia kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevedet, eli sadevedet, suoraan vesistöön, maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin. Esimerkiksi Ristiinassa ei ole erillisiä hulevesien viivytysaltaita vaan vedet valuvat ojia pitkin Saimaaseen.

Vs. kaupungininsinööri Pekka Kammonen toteaa, että Ristiinassa hulevesiverkostoa, eli kaivoja ja putkia, on rakennettu uusimpien viemäri- ja katuremonttien yhteydessä. Aiemmin Mikkelin Vesilaitos on kustantanut nämä remontit mutta jatkossa se ei lakimuutoksen vuoksi ole mahdollista vaan kaupunki maksaa hulevesiosuuden saneerauksista.

 

Hulevesimaksun ei pitäisi lisätä kiinteistönomistajien maksuja kokonaisuudessaan. Mikkelin Vesilaitos pidättäytyi tältä vuodelta jätevesimaksujen korotukselta.

Hulevesimaksu lasketaan niin, että kiinteistön, eli tontin, pinta-ala kerrotaan 0,08 eurolla. Kattohinta on 1600 euroa, joka saavutetaan 20 000 neliömetrin tontilla.

Omakotitaloille laskun summa on kiinteä 30 euroa. Rivitaloille ja kerrostaloille laskentakaava on sama pinta-alaperusteinen kuin teollisuus- ja liikekiinteistöillä. Ne voivat hakea maksun kohtuullistamista, jos maksu on enemmän kuin 30 euroa per asuinhuoneisto.

– Jos on isolla tontilla oleva pienrivitalo, niin maksu voi mennä asuntokohtaisesti isoksi, selventää kohtuullistamista yhdyskuntatekniikan valvoja Aleksi Valkonen.

 

Kiinteistölle, eli tontille, tulee yksi lasku riippumatta siitä, onko kiinteistöllä miten monta rakennusta. Jos esimerkiksi omakotitalo ja autotalli sijaitsevat eri kiinteistöillä, niin laskuja tulee kaksi.

Maksu peritään vain kiinteistöiltä, joissa on rakennus. Jos rakennus on rakenteilla, niin kiinteistö siirtyy laskutuksen piiriin, kun rakennukselle on tehty käyttöönottotarkastus.

 

Hulevesimaksua voidaan kohtuullistaa, jos kiinteistölle on rakennettu rakennusviranomaisen hyväksymä ja dokumentoitu hulevesien imeytysjärjestelmä. Maksusta ei saa vapautusta kokonaan.

Kammonen ja Valkonen toteavat, että käytännössä imeytysjärjestelmiä on Mikkelissä nykyään vain uusimmilla teollisuusalueilla.

Maksun kohtuullistamista haetaan kaupungin verkkosivuilla olevan muistutuslomakkeen kautta. Lisäksi muistutuslomakkeen voi täyttää kaupungin asiointipisteessä.

– Koska maksu on uusi, asioita joudutaan varmasti vielä tapauskohtaisesti miettimään. Mallia on haettu useista Suomen kunnista mutta vuoden kahden päästä olemme viisaampia siitä, onko järjestelmässä virheellisyyksiä ja muita ongelmia, Kammonen toteaa.

Elina Alanne