Ristiinan osakaskunnan kokous torstaina 17.6.


Perjantaina 4.6. ilmestyneestä Ristiinalaisesta oli jäänyt pois alla oleva ilmoitus:

 

Ristiinan osakaskunnan vuosikokous to 17.6.2021 klo 18.00 Metsälinnan kokoontumistilassa.

Kokouksessa päätetään vuosikokousasiat sekä hyväksytään Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa tehtävä kalastuslain 60 §:n mukainen sopimus kalastuksen rajoittamisesta saimaannorpan suojelemiseksi sekä päätetään sopimuksen edellyttämästä kalastuskiellosta ja sen voimaansaattamisesta, valvonnasta ja tiedottamisesta.

Kokouksesta laadittu tarkistettu pöytäkirja on nähtävänä 28.6. – 28.7.2021 välisen ajan Ristiinan yhteispalvelupisteessä Ristiinan kirjastossa.