Ihastjärven koulu halutaan siirtää Ristiinan päiväkodiksi – esiopetus jatkaisi koulukeskuksella


Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma on lautakuntakäsittelyssä. 

 

Viime kesän alussa päiväkotilaiset istuttivat kukkia niin sanotulle Emäntäkoulun pellolle. Oikealla näkyvä harmaa rakennus on sotakoulu, keskellä pilkottaa keltaisen tuvan katto ja vasemmalla punatiilinen päiväkodin päärakennus.

 

Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnan toivotaan ratkaisevan Ristiinan päiväkodin tilanteen niin, että Ihastjärven koulurakennus siirretään Ristiinaan. Se korvaa päiväkodin päärakennuksen. Esiopetus jatkaisi tässä suunnitelmassa koulukeskuksella. Hankkeen kustannusarvio on noin 2,1–2,3 miljoonaa euroa.

 

Kaupungin hankesuunnittelutyöryhmä on kartoittanut eri vaihtoehtoja Ristiinan päiväkodin tilaratkaisuihin. Työryhmä löysi neljä eri vaihtoehtoa. Nykyisen päärakennuksen peruskorjaus maksaisi noin 2,3–3,1 miljoonaa euroa. Sekä päiväkodin henkilökunta että lasten vanhemmat kyselyissä toivoivat, että päärakennus korvataan uudisrakennuksella. Rakennuksessa on vuosia selvitetty mahdollisia sisäilmaongelmia. Lue lisää tästä.

 

Päiväkodin laskennallinen korjausvelka on 420 000 euroa, peruskorjaustarve 820 000 euroa ja perusparannustarve 1,6 miljoonaa euroa. Päiväkodin todellinen peruskorjaustarve on kuitenkin laskennallisten ikävähennysten perusteella tehtävää korkeampi, koska rakenteissa on vaurioita, joiden poistamiseksi joudutaan purkamaan rakenteita laajemmin, kaupunkiympäristölautakunnalle todetaan.

 

Yksi ratkaisu olisi uudisrakennus, johon mahtuisi myös esiopetus, eli 130 lasta. Tuolloin esiopetus siirtyisi siis koululta samaan kokonaisuuteen. Hinta-arvio on 3,7–4,1 miljoonaa euroa. Jos Ihastjärven koulurakennus siirrettäisiin ja laajennettaisiin myös esikoululaisille, tämä maksaisi 2,7–3,1 miljoonaa euroa.

Nykyisen päärakennuksen korvaava uudisrakennus nykyisissä tiloissa toimiville lapsille maksaisi noin 3–3,3 miljoonaa euroa. Tässä vaihtoehdossa esiopetus jatkaa koulukeskuksella. Kaikissa selvitetyissä vaihtoehdoissa Helmitalon ja Keltaisen tuvan toiminnot säilyvät ennallaan.

 

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tiistaina 15.6. Hankesuunnitelma on myös lausunnolla kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.6. Kaupunkiympäristölautakunta esittää asiaa kaupunginhallitukselle.

Elina Alanne