Uutta apua ja yhteyksiä kotiin – Ristiinan kotihoito kokeilee erilaisia laitteita asiakkaidensa kanssa


Teknologia tuo turvaa ja turvallisuuden tunnetta erityisesti yksinasuvalle.

 

Helppokäyttöinen tabletti-tietokone voi olla yksi uusista teknologioista, joita kotihoidossa otetaan käyttöön. Se voi olla lisänä yhteydenpidossa läheisten ja kotihoidon kanssa.

 

Muistitko laittaa silmätipat? Tabletin ruudulle pompahtaa kysymys, jonka muualla asuva aikuinen lapsi tai kotihoidon työntekijä haluaa kysyä kotonaan Pellosniemen perukoilla yksin asuvalta ikäihmiseltä. Kosketusnäytön isolta ruudulta iäkäs äiti napauttaa ”kyllä” ja vastauksen näkevät hänen läheisensä.

Illalla iäkäs yksinasuja menee kylpyhuoneeseen, liukastuu, eikä pääse lattialta ylös. Muutaman tunnin päästä asunnossa liikettä havainnoivat tunnistimet antavat läheisille hälytyksen, että jokin voi olla hätänä, koska henkilö meni kylpyhuoneeseen mutta ei ole tullut sieltä ulos. Apu ehtii paikalle ennen kuin tilanne on liian tukala.

 

Edellä mainitut ovat esimerkkejä teknologioista, joilla voidaan tukea ikäihmisten turvallista asumista kotona. Ristiinan kotihoito alkaa ensimmäisenä Essoten alueella kokeilla laajemmin erilaisia laitteita asiakkaidensa kanssa. Teknologioiden käyttöä kehitetään Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa sosiaali- ja terveysministeriön ja Essoten rahoituksella.

Asiaa esiteltiin maanantaina Ristiinassa. Hankkeen työntekijät puhuivat paljon turvallisuudesta.

– Teknologia voi olla arjen näkymätön tuki. Ikäihminen saa jatkaa turvallista elämää omassa kotonaan ja tehdä omia tärkeitä asioitaan, eli elää niin kuin aina ennenkin. Samalla hän tietää, että hän saa apua, jos sitä tarvitsee, hankekoordinaattori Pauliina Kinnunen toteaa.

Perinteinen auttava teknologia on turvapuhelin. Essoten alueella on 1600 asiakasta turvapuhelimen päässä. Noin puolet heistä ei ole kotihoidon asiakkaita vaan turvapuhelin on usein ensimmäinen kotona asumista turvaava laite.

– Koen, että laitteet tuovat turvaa arkeen ja teknologia voi auttaa pelkoon ja yksinäisyyteen, Ristiinan kotihoidon esimies Sanna Tähkäpää miettii.

 

Jatkossa tietoa lähettävää teknologiaa saattaa olla paljonkin. Asiakkaalta voidaan seurata etämittauslaitteilla esimerkiksi verensokeria, verenpainetta tai happisaturaatiota. Kotona asuvan ikäihmisen liikkeitä voidaan seurata liiketunnistimien tai esimerkiksi sängyssä olevien tunnistimien avulla.

– Laitteet huomaavat esimerkiksi sen, että nyt vessassa käyntien määrä on lisääntynyt, hankepäällikkö Tapani Patosalmi sanoo.

Yhdessä asiakkaan kanssa voidaan silloin miettiä, onko hänellä jokin hoitoa vaativa terveyspulma.

 

Käytännössä Ristiinan kotihoito kartoittaa parhaillaan asiakkaistaan ja heidän omaisistaan, ketkä haluaisivat testata uusia teknologioita. Kenenkään kotiin ei tuoda laitteita, joita sinne ei halua. Heti alussa sovitaan myös yhdessä läheisten ja kotihoidon rooli.

Yksi tavoite on, että etäyhteyksien avulla omaisten on helpompi pysyä selvillä siitä, miten iäkkäällä läheisellä menee. Helppokäyttöisellä tabletilla ikäihminen voi napauttaa soittopyynnön ja viesti siitä menee kaikille, jotka on määritelty hänen omaan turvaverkkoonsa. Joukossa voi olla sekä omaisia että kotihoidon työntekijöitä. Kaikki mukana olevat näkevät omista sovelluksistaan, kun joku on vastannut soittopyyntöön. Tablettiin voi soittaa videopuhelun ja laite vastaa siihen automaattisesti, eli kuvaruutu käynnistyy ilman, että ikäihmisen tarvitsee osata tehdä mitään.

Samaan järjestelmään kotihoito viestii omaisille, että ikäihmisen luona on käyty ja kaikki on hyvin. Näin lisääntyy myös läheisten turvallisuudentunne, kun heidän ei tarvitse miettiä, milloin iäkkään luona on käyty tai kuka hänelle on viimeksi soittanut, vai onko kukaan.

 

Maanantaina teknologioihin oli tutustumassa Sirpa Purhonen yhdessä äitinsä kanssa.

– Varsinkin tabletti vaikutti hyvältä. Sen voisimme joskus ottaa käyttöön. Se vaikutti helppokäyttöiseltä ja hyvä, kun sen saa valmiiksi ohjelmoituna, niin ei tarvite itse tehdä mitään, Purhonen mietti.

Purhosen äidillä on jo turvapuhelin käytössä. Pauliina Kinnunen kannusti esittelytilaisuudessa olleita opettelemaan uutta rohkeasti.

– Te olette jo monen laitteen kanssa ehtineet harjoitella. On tullut pesukoneet, tiskikoneet, mikrot ja muut. Eräs 90-vuotias totesi näistä laitteista, että ei se nyt ole sen kummempaa kuin aikoinaan tuli sähköompelukone.

Elina Alanne