Kaupunki käynnistää Astuvansalmen polun valmistelun – päätöstä alueen lunastuksesta odotetaan valtioneuvostosta


Ulkoilureitti ja muita rakenteita halutaan paremmiksi. 

 

Astuvansalmen alue on ollut jo vuosia kiperä kysymys Mikkelin matkailussa. Tähän asti kaupunki on voinut opastaa matkailijoita vain parkkipaikalle asti.

 

Mikkelin kaupunki haluaa käynnistää Astuvansalmen ulkoilureitin valmistelun. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ulkoilureittitoimituksen aloittamista ensi tiistaina kokouksessaan.

Alueen toimijat ovat sopineet, että Mikkelin kaupunki hakee noin kahden kilometrin matkalle ulkoilureittitoimitusta alueelliselle ely-keskukselle vahvistettavaksi. Kaupunki tekee asiassa yhteistyötä Etelä-Savon ely-keskuksen ja MikseiMikkelin asiantuntijoiden kanssa, asian esittelytekstissä kerrotaan.

 

Kaupunki alkaa valmistautua polun merkitsemiseen, koska alueen lunastamisesta odotetaan päätöstä valtioneuvostosta kuluvan kevään aikana. Etelä-Savon ely-keskus haki kesällä 2020 ympäristöministeriöltä lupaa lunastaa valtiolle alue, jolla sijaitsee Astuvansalmen kalliomaalaukset ja osittain sinne johtava polku. Mikkelin kaupunki oli yksi toimijoista lunastusaloitteen takana.

Määräalan koko on noin 8,4 hehtaaria. Alue on yksityisomistuksessa ja omistajan kanssa ei ole päästy sopimuksiin alueen käytöstä. Kalliomaalauksille vievän polun kannalta kyse on loppumatkasta, noin 1,4 kilometrin osuudesta. Käytännössä alue siirtyisi Metsähallituksen omistukseen.

Ristiinalainen kertoi asiasta enemmän lokakuussa 2020.

 

Lunastusasia pitää käsitellä kahden vuoden sisällä hakemuksen saapumisesta tai asiasta on järjestettävä lisäkuuleminen asian pitkittyneestä käsittelystä johtuen. Ympäristöministeriöstä kerrottiin Ristiinalaiselle keväällä 2021, että koska kohde ei sijaitse Natura 2000 -verkostoon tai luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella, ei ympäristöministeriö voi tehdä itsenäisesti lunastuslupapäätöstä, vaan päätöksen tekijä on valtioneuvosto. Tämän vuoksi asian käsittely on vienyt kauemmin kuin alkuun ministeriössäkään ajateltiin.

 

Kaupunkikehityslautakunnalle kerrotaan suunnitelmista, että polun ja sen opastamisen parantamisen lisäksi suunnitelmissa on parantaa alueen laituria. Esittelytekstissä todetaan myös, että lisäksi kalliomaalauksien katseluun tarkoitettua kävelytasoa on syytä parantaa: katselu- ja kävelytasoa tulisi korottaa, tehdä turvallisemmaksi ja siirtää hieman kauemmaksi itse maalauskohteista. Se vähentää myös spontaanin ilkivallan uhkaa maalauksille. Nämä toimet voisivat olla joko Metsähallituksen, Mikkelin kaupungin tai eri toimijoiden yhteishankkeita, tekstissä todetaan.

 

Reitistä kalliomaalauksille ei tule kokonaan esteetön ja reitin tavoitteena on pidättää reittiä kulkevat henkilöt oikealla polulla, että he eivät haittaa muuta yksityisten maankäyttöä kiinteistöillä. Mikkelin kaupunki sitoutuu reitin kunnossapitoon. Saimaa UNESCO Global Geopark -organisaatio ohjeistaa reitin ja kohteen opastuksen asianmukaisilla kylteillä.

Elina Alanne