Mikkeli miettii toisesta uimahallista luopumista – myös Suomenniemen koulun ja kirjaston lakkauttaminen taas säästölistalla


Mikkelin Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma on valmis ja etenee päätöksentekoon. 

 

Suomenniemen koulu ja kirjasto ovat molemmat taas kaupungin säästölistalla. Kuva on lokakuulta 2021.

 

Mikkeli nostaa esiin mahdollisuuden lakkauttaa toinen uimahalli osana kaupungin säästöohjelmaa. Säästöjä haetaan laajasti myös karsimalla hankintoja, ostopalveluita, avustuksia, kumppanuussopimuksia ja henkilöstökuluja. Säästöesityksessä on mukana myös Suomenniemen koulun lakkauttaminen vuoden 2023 alusta sekä Suomenniemen ja Otavan kirjastojen lakkautus vuonna 2023. Säästötavoitteita asetetaan tulevina vuosina muun muassa liikunta- ja nuorisopalveluille, kansalaisopistolle ja lukiolle.

 

Mikkelin kaupunki on saanut Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman valmiiksi. Patu-nimellä kulkevassa periaateohjelmassa esiteltävästä säästöjen listasta kerrottiin median edustajille tiistaina päivällä. Illalla vuorossa on kaikille kaupunkilaisille avoin kuulemistilaisuus asiasta.

Esiteltävä säästöjen lista ei ole vielä poliittisesti käsitelty. Käsittely alkaa ensin maanantaina kaupunginhallituksessa. Kaupunginjohtaja Timo Halonen tekee hallitukselle esityksen asiasta. Kaupunginvaltuusto linjaa asiasta 28. maaliskuuta. Tarkemmin jokaisesta asiasta tehdään aikanaan erilliset hallinnolliset päätökset. Maanantaina kaupunginhallitus käsittelee erikseen jo Patussa esitetyt määrärahaleikkaukset.

 

Kaupunki hakee vuodelle 2022 uusia säästötoimia 3,7 miljoonalla. Vuodesta 2023 eteenpäin tavoiteltava uusi vuosittainen käyttötaloussäästö on 7,5 miljoonaa euroa. Patussa vuodelle 2022 on listattu säästöjä runsaalla 3,8 miljoonalla eurolla. Näistä kertaluontoisia on noin 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi tälle vuodelle haetaan miljoonan euron säästöä henkilöstön vapaaehtoisista vapaista.

 

Suurin säästötoimenpiteissä esitelty säästö on vuonna 2023 tapahtuva työpajatoimintojen siirtyminen hyvinvointialueelle. Sote-uudistukseen liittyvä muutos säästää kaupungilta 1,4 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 kaupunki tavoittelee 831 400 euron säästöä karsimalla hankintoja koko organisaatiossa. Tavoitteesta suurin osa on merkitty asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle. Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä totesi tiedotustilaisuudessa, että konkretia hankinnoista karsimisesta selviää aikoinaan lautakuntakäsittelyissä. Säästöt tulevat näkymään kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille tietyissä palveluissa, hän totesi.

 

Vuonna 2023 kaupunki hakee 600 000 euron säästöä leikkaamalla avustuksia ja kumppanuussopimuksia. Halonen totesi, että hänestä leikkauksia ei voi tehdä juustohöyläämällä kaikilta saman summan, vaan kaupungin on priorisoitava sopimuksia.

– Voi olla, että joitakin kumppanuussopimuksia loppuu kokonaan, Halonen sanoi.

Konserni- ja elinvoimapalveluille asetetaan henkilöstökulujen säästötavoitteeksi noin 268 000 euroa vuodelle 2022 ja runsaat 300 000 euroa vuodelle 2023. Lisäksi konserni- ja elinvoimapalveluiden kehitys- ja hankerahoista ja ostopalveluista halutaan säästöä 466 000 euroa tänä vuonna. Kaupunki on myös jo perannut henkilöstöasioitaan ja budjettiin jo varattuja, toteutumattomia palkkoja voidaan poistaa tältä vuodelta 420 000 eurolla. Omaisuuden myynnistä tavoitellaan lisää voittoa 500 000 eurolla vuonna 2022.

 

Paljon puhututtavan säästökohteen Halonen mainitsi olevan toisen uimahallin lakkauttamisen. Tästä on laskettu tulevan säästöjä 415 000 euroa vuonna 2023. Patu ei ota kantaa siihen, kummasta uimahallista luovuttaisiin.

– Molemmista käydään keskustelua. Sellaisiakin keskusteluja on ollut, että löytyisikö joku toimija, joka ottaisi toiminnan, että palvelu säilyisi, Halonen kertoi asiasta käynnissä olevista keskusteluista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen (kesk.) totesi, että hän on tulkinnut, että toisesta uimahallista luopuminen on puolueista mahdollista. Erilaisia näkemyksiä hän kertoi olevan säästölistalla olevista asioista esimerkiksi Suomenniemen koulusta ja pienistä kirjastoista luopumisesta. Halonen totesi, että paljon puhuttaa myös lentokentän palveluista luopuminen.

 

Suomenniemen koulun lakkauttamisella lasketaan säästettävän 227 000 euroa vuonna 2023. Säästölistalla koulun lakkautus on kirjattu tapahtuvan 1/2023.

– Esityksessä on aikataulu näin taloudellisen perusteen vuoksi. Näin olisi mahdollista saavuttaa kokonaissäästö kalenterivuodelle. Mutta toki vielä tehdään pohdinta, että onko lakkautuksen aika vuoden alku vai lukuvuoden alku, Halonen selvensi.

Kaikkiaan kaupunginjohtaja totesi, että Suomenniemen koulun asiassa on vastakkain kaksi hyvää perustetta ja punnitseminen on vaikeaa. Hän totesi, että vastakkain ovat pedagoginen peruste siitä, että koulu on hyvin pieni, mikä alkaa aiheuttaa jo pedagogisesti tiettyjä ongelmia. Toisaalta Suomenniemellä ei ole juuri kunnallisia palveluita ja koulun merkitys paikkakunnalla on suuri.

Suomenniemen koulun mahdollista lakkauttamista on viime vuosina käsitelty Mikkelin päätöksenteossa moneen kertaan. Siiskonen sanoi, että keskusteluissa on ollut esillä edelleen myös niin sanottu pienempien oppilaiden koulu.

Kouluratkaisusta järjestettiin kuulemistilaisuus Suomenniemellä syksyllä 2021. Tuolloin koulun lakkauttamisen oli laskettu tuovan säästöjä 213 600 euroa vuodessa. Lukuun oli laskettu mukaan todennäköisesti nousevat kuljetuskustannukset. Vuonna 2020 laskettu säästömäärä oli 225 000 euroa vuodessa.

 

Säästölistalla lentokenttäpalveluista lasketaan mahdolliseksi säästöksi 350 000 euroa vuonna 2023. Halonen kertoi, että asiaa ei todennäköisesti viedä vielä päätöksentekoon, koska lentokentän osalta on keskustelut kesken valtion kanssa. Mikkeli selvittää, voiko valtio osallistua kentän kustannuksiin puolustusmäärärahoista.

Osana säästöjä esitetään myös yksityistieavustusten leikkaamista 240 000 eurolla. Myös jo aiemmin selvitetty aluejohtokuntien toimintamalli nostetaan uudelleen käsittelyyn. Toimintamallin muutoksella on Patussa listattu olevan mahdollista säästää 110 000 euroa vuonna 2023. Halonen lisäsi, että Patu ei ota kantaa siihen, mikä aluejohtokuntien malli jatkossa olisi.

 

Säästölistan lisäksi Patuun kuuluu 12 kohdan lisäselvitysten lista. Tällä listalla on muun muassa kaupungin organisaatiouudistus, konsernirakenteen selvittäminen, selvitys vesilaitoksen yhtiöittämisestä, lukioselvitys ja energiaomaisuusselvitys. Selvitettävät asiat ovat siis suurempia kokonaisuuksia, joiden parissa jatketaan työskentelyä ja ne tuodaan päätöksentekoon erikseen.

– Tavoite on, että näiden asioiden ratkaisut ovat käsittelyssä viimeistään syksyllä talousarviokäsittelyn yhteydessä, Halonen sanoi.

Siiskonen totesi, että jatkoselvitettävien asioiden lista on pitkä.

– Sieltä voi löytyä ratkaisuja, että välttämättä kaikkia niitä toimenpiteitä, joita on säästölistalla ensi vuodelle, ei tarvitse toteuttaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sanoi.

Elina Alanne