Karavaanareille alue, päiväkoti Helmitalon viereen ja kotalaavu venerannan puolelle – kaavatilaisuudessa asiaa Ristiinan kehittämisestä


Sotakoulunrannan asemakaavamuutosta esiteltiin Ristiinassa.

 

Rannassa olevista kellareista keskusteltiin myös kaavatilaisuudessa. Ne suojellaan kaavassa. Ristiinalaiset toivoivat, että suojelu mahdollistaisi kuitenkin uudet ideat, jos joku haluaa tulevaisuudessa lähteä kehittämään satama-aluetta.

 

Voisiko Ristiinassa Brahentien varrella, koirapuistoa vastapäätä olla alue asuntovaunuille ja -autoille? Tämä on yksi kysymys, jota on pohdittu laatiessa asemakaavamuutosta Ristiinaan niin sanotulle sotakoulunrannan alueelle.

Sotakoulunrannan asemakaavamuutosta esiteltiin Ristiinassa yleisölle viime viikolla. Kaava-alue kattaa alueen entisen nuorisotalon ympäristöstä kirkolle ja satamaan saakka. Asemakaavamuutos on luonnosvaiheessa. Tilaisuudessa korostettiin, että se tulee vielä elämään, koska suunnitelmasta saadaan tässä vaiheessa esimerkiksi viranomaislausunnot ja tehdään viitasammakko- ja luontoselvitykset. Tämän jälkeen kaava etenee ehdotusvaiheeseen ja päätettäväksi.

Tällä hetkellä entisen nuorisotalon kohdalle on suunniteltu matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta. Kaavasuunnittelija Ari Luotonen ja maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs totesivat, että suunnitelma vaatii vielä tarkempaa tutkimusta tilan käytön suhteen. Asiat selvitetään prosessin yhteydessä. Karavaanareille pyritään löytämään paikka, koska tällaista on toivottu Ristiinaan. Sen sijainti on vielä liikkuva palanen.

– Vanha nuorisotalohan hiljattain myytiin. Ostajan kanssa on käytävä lisäkeskusteluja, mikä sen jatkokäyttö on. Asiaa pohditaan vielä maanomistajan kanssa, Äikäs totesi.

 

Vanhan nuokun suunnasta, Herukantieltä kohti venesatamaa kulkisi tulevaisuudessa kevyen liikenteen väylä, jonka varrella sijaitsevat Hönkä ry:n Ristiinaan suunnittelema sauna ja kotalaavu. Tilaisuudessa keskusteltiin saunan ja kotalaavun sijainneista. Yhteistuumin päädyttiin siihen, että laavu saisi olla venerannan puolella, jolloin se olisi paremmin myös veneilijöiden käytössä.

Maisemallisesti arvokkaat avoimet peltomaisemat ja esimerkiksi päiväkodin vieressä olevat männyt säilytetään. Venesatamassa olevat emäntäkoulun vanhat kellarit suojellaan kaavassa.

Satamaa on tarkoitus kehittää tulevina vuosina. Toiveena on, että esimerkiksi laitureita saataisiin uusittua ja ainakin lisättyä. Itsekin veneilyä harrastava Äikäs totesi, että veneilypalveluiden parantaminen olisi ihan olennaista.

– Laitureita mahtuisi satamaan jopa neljä nykyisen kahden sijaan. Laituriväli on nyt todella harva. Joka vuosi paikoissa myydään ei-oota, Äikäs totesi.

Perunakellareista heräsi tilaisuudessa myös keskustelua. Yleisöstä kysyttiin, miten kaavasta saadaan sellainen, että niiden käyttö esimerkiksi kahvilatoimintaan voisi olla mahdollista tuleville sukupolville.

– Jos jokin toimija haluaisi niihin kahvilatoimintaa, niin sitten suunniteltaisiin asiaa ja käytäisiin keskustelua museoviraston kanssa, muistutti asemakaavapäällikkö Kalle Räinä.

Äikäs totesi, että lähinnä julkisivu on suojelun piirissä. Suuria uudisrakennuksia tai katoksia hän ei satamaan suunnittelisi, koska paikka on myös maisemallisesti arvokas.

 

Sotakoulunrannan asemakaava-alueella sijaitsee myös itse Sotakoulu ja Ristiinan päiväkoti. Kaavatilaisuudessa tuotiin esille useammassakin puheenvuorossa, että alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt pitää suunnitella huolella, kun uutta päiväkotia rakennetaan, koska myös Sotakoululla on tavoitteena tulevaisuudessa olla enemmän toimintaa. Huolta kannettiin myös siitä, että puretaanhan emäntäkoulun vanha asuntola alueelta pian pois rumentamasta maisemaa.

Päiväkodinjohtaja Jaana Vartiainen toi tilaisuuteen tuoreet kuulumiset uuden päiväkodin suunnittelusta.

– Uudesta päiväkodista on tulossa L-kirjaimen muotoinen. Sen toinen sivu tulee Helmitalon kanssa samaan linjaan, eli rakennus sen viereen. Mahdollista on myös, että Sotakoulun vieressä oleva keltainen tupa mahtuu samaan päiväkotirakennukseen, Vartiainen kertoi suunnittelun vaiheesta.

Aiemmin suunnitelmana on ollut, että erillisessä rakennuksessa oleva keltainen tupa jatkaisi tuossa kiinteistössä.

 

Kaava-alueen eteläosaan on hahmoteltu myös rantaan rajoittuvaa asuinkorttelialuetta Valtasaarentien lähelle. Äikäs muistutti, että tontit ovat yksityisomistuksessa. Hän toi viestiä, että kaupunki on käynnistänyt asuntotonttien markkinointiin liittyvän työn.

– Mahdollisuuksia Saimaan rannalla asumiseen on tarkoituksena tuoda vahvemmin esille eri medioissa. Kaavatyö lähellä Ristiinan keskustaa on käynnistymässä. Siinä myös tutkitaan ranta-asumisen mahdollisuuksia.

Elina Alanne