Kallioniemeen haetaan peruskorjausrahaa – huonokuntoisuus nosti Uikkalan sillan investointilistalle


Suomenniemen koulua esitetään lakkautettavaksi 1.1.2023.

 

Kallioniemessä on korjausvelkaa, jota kaupunki olisi nyt valmis kirimään kiinni. Kuva on keväältä 2020.

 

Mikkelin kaupungin lautakunnat käsittelevät parhaillaan vuoden 2023 talousarvioesityksiä. Ensimmäisenä ensi vuoden suunnitelmia käsitteli tiistaina kaupunkikehityslautakunta, joka lähetti eteenpäin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen talousarvioesityksen. Kaupungin talousarvion käsittely jatkuu syksyllä ja lopulliset ratkaisut tekee valtuusto marraskuussa.

Ristiinalaisittain investointiesitykseen on noussut muutamia uusia kohteita. Ensi vuodelle Kallioniemen huvilan peruskorjaukselle haetaan 200 000 euroa, Ristiinan urheilukentän huoltorakennuksen lisäosalle / varastotilalle 100 000 euroa ja Uikkalan kävelysillalle 120 000 euroa. Isoin Ristiinaan sijoittuva investointi on jo aiemmin päätetty päiväkodin uudisrakennus, jonka arvio on 2,5 miljoonaa sekä kalustukseen 150 000 euroa.

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoo, että Kallioniemen peruskorjausta suunnitellaan nyt, koska paikka on muutenkin murrosvaiheessa.

– Tässä syksyllä etenee uuden yrittäjän kilpailutus Kallioniemeen. Aiemmat yrittäjät ovat siellä kovasti töitä tehneet mutta on joitain asioita, joita meidän paikan omistajana pitäisi laittaa kuntoon, jotta toimiminen on siellä paremmin mahdollista. Korjausvelkaa on esimerkiksi rakennuksen keittiössä ja putkistossa, Riihelä kertoo.

Hän korostaa, että nyt haetaan valtuustolta määrärahaa käyttää Kallioniemeen rahaa, eli lupaa edetä asian kanssa. Korjauksista on tarkoitus neuvotella tulevan yrittäjän kanssa tarkemmin.

– Keskustellaan myös yrittäjän kanssa, mitkä ovat hänen bisneksensä kannalta tärkeitä korjauskohteita. Toivottavasti asioissa ehdittäisiin ensi kauteen ja saataisiin tärkeä matkailutuote taas toimintaan, Riihelä sanoo.

 

Urheilukentän huoltorakennuksesta Riihelä toteaa, että kaupungista puuttuu kaksi huoltorakennusta. Toinen paikka on Urpolan uusi koulu ja toinen Ristiina.

– Liikuntatoimi on toivonut Ristiinaan parannusta. Pohjimmiltaan kyse on myös siitä, että kaupungilla on kalliita koneita ja mitä niistä on järkeä seisottaa ulkona ja mitä ei, Riihelä sanoo.

Ristiinassa hiihtäjille on talvisin tuttu näky huoltorakennuksen vieressä seisova latukone.

Uikkalan kävelysillan uusimistarve nousee turvallisuudesta.

– Sen uusimista on mietitty jo joskus aiemmin, mutta nyt tekniikka on todennut sillan huonokuntoiseksi.

Kaupunkikehitysjohtaja korostaa, että investoinneista ja korjauksista päätettäessä on rahoja kahdessa laarissa. Ne kohteet, jotka päätyvät investointilistalle, päätetään syksyn aikana poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi investointilistalla on niin sanottua könttärahaa esimerkiksi liikuntapaikkarakentamiseen ja puistopuolelle. Näiden rahojen käytöstä päätetään tarkemmin tammikuussa käyttötaloussuunnitelmassa.

Kaupunki varaa ensi vuodelle osallistavaan budjetointiin 100 000 euroa. Kaupunkikehityslautakunta päätti tiistain kokouksessaan, että tätä rahaa pitää suunnata voimakkaasti kaupunkikeskustan ulkopuolelle tukemaan sivutaajamien tarpeita.

 

Omien alueidensa talousarvioesityksiä käsittelevät tällä viikolla myös kasvatus- ja opetuslautakunta ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta. Molemmat lautakunnat saavat käsittelyyn talousarvioesityksen, joka on valmisteltu huomioiden kaupungin aiemmin asettamat säästötavoitteet.

Jo monesti päätöksenteossa ollutta Suomenniemen koulua esitetään lakkautettavaksi 1.1.2023. Kasvatus- ja opetuslautakunta tekee talouspäätöksiä torstaina.

Aiemmin myös Suomenniemen kirjasto on ollut lakkauttamisuhan alla. Suomenniemeläiset vetoavat järjestöjen yhteisellä kirjeellä päättäjiin kirjaston säilymisen puolesta. Talousarvioesityksessä ei nyt suoraan esitetä sen, eikä aiemmin myös lakkautusuhan alla olleen Otavan kirjaston lopettamista. Sen sijaan kirjastopalvelut säästää 2,5 henkilötyövuotta jättämällä eläköityvien työntekijöiden virkoja täyttämättä.

Talousarvioesityksessä viitataan tosin usein mahdollisiin kirjaston toimipisteitä koskeviin muutoksiin. Esityksessä todetaan myös, että kirjaston henkilöstö on jo nyt kirjastolain mukaisen palvelun tuottamiseen niukka, eikä henkilöstön määrän tarve enää vähene, vaikka kirjastoja lakkautettaisiin, koska korvaavat palvelut on tuotettava.

Elina Alanne