Ristiinan päiväkodille lisää määrärahaa – suunnitelmaa on kuitenkin muutettava


Tavoite on, että uuden päiväkodin tontilla tapahtuu jotain konkreettista vuonna 2023. 

 

Ristiinan päiväkoti toimii tällä hetkellä neljässä eri kiinteistössä. Kuvan päärakennuksessa todettiin 2020 useita ongelmia.

 

Kaupunginhallitus päätti maanantaina varata Ristiinan uudelle päiväkodille enemmän rahaa. Tämä oli myös kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän esitys. Kaupungin investointilistaa rukattiin vielä muutamilta muiltakin osin.

Ristiinan päiväkodille varataan ensi vuodelle 1,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2024 varataan 2,65 miljoonaa euroa. Tähän mennessä talousarviossa on ollut 2,5 miljoonaa vuodelle 2023 sekä 500 000 euroa menoarviota vuodelle 2022.

Uuden tilaelementeistä toteutettavan päiväkodin rakentaminen kilpailutettiin syksyllä ja kaupunginhallitus päätti viime viikolla, että saatuja tarjouksia ei hyväksytä, koska ne olivat liian kalliita. Riihelä toteaa, että tarjouksissa hinta melkein kaksinkertaistui. Uuden päiväkodin kustannusarvio on ollut 2,63 miljoonaa euroa.

Riihelä toteaa, että talousarviomuutoksen takana on realismi.

– Alun perin varattu summa ei riitä, joten sitä pitää nostaa lähemmäksi markkinahintaa. Realismia on myös se, että koska kilpailutus pitää tehdä uudestaan, niin kokonaissumma ei toteudu ensi vuonna.

Hän toteaa, että sitä edelleen tavoitellaan, että päiväkodin tontilla tapahtuu jotain konkreettista jo vuoden 2023 aikana.

– Ristiina tarvitsee uuden päiväkodin ja asiat on ratkaistava nopeasti mutta aikaa tässä väkisin menee.

 

Merkittävä asia uuden päiväkodin kilpailutuksessa on, että hankintalaki ei salli uutta kilpailutusta samalla suunnitelmalla.

– Samoilla kuvilla ei voi kysyä uutta hintaa. Tällä estetään sitä, että tarjousprosesseissa ei voi vedättää. Meidän on siis modifioitava suunnitelmaa ennen kuin uusia tarjouksia voidaan pyytää, Riihelä sanoo.

Käytännössä päiväkodin suunnitelmaa tehnyt työryhmä kokoontuu miettimään, mitä suunnitelmassa voidaan muuttaa. Riihelä ei ota kantaa siihen, mitä nämä asiat voisivat olla.

– Suunnitelma on tehty huolellisen työn pohjalta ja siinä on ollut mukana meidän insinöörejä ja sivistyksen väkeä. Ei ole oikein, että minä tässä viidessä minuutissa keksin, mitä voisi tehdä toisin. Ensimmäisen kierroksen tehneillä on paras asiantuntemus, että onko siellä esimerkiksi pinta-aloja tai pintaratkaisuja, joita voisi muuttaa, Riihelä sanoo.

 

Ihastjärven koulun siirto Ristiinaan päiväkodiksi laskettiin ja selvitettiin suunnitteluvaiheessa jo kertaalleen. Riihelä toteaa, että nyt lasketaan taas myös näiden muiden vaihtoehtojen kustannukset. Kaupunginhallituksella hän toteaa olevan aika määrätietoinen näkemys, että ratkaisu tulee ensisijaisesti löytää nyt suunnittelussa olleesta mallista.

– Mutta hyvä on vielä selvittää näiden muiden ratkaisujen nykyiset hinnat, koska joku niitä kuitenkin kysyy, Riihelä sanoo.

Hän myös korostaa, että suunnitelmat tehdään aina nykyhintaluokkaan.

– Sitten lukua korjataan, kun asiat realisoituvat.

 

Ristiinan päiväkodin sisäilman vuoksi rakennuksen alakerta on tyhjennetty päivittäisestä toiminnasta. Rakennuksessa on useita ilmanpuhdistuslaitteita. Riihelä toteaa, että rakennukseen liittyen tehdään nyt tiivistä viranomaisten yhteistyötä.

– On muita viranomaistahoja, jotka määrittelevät sisäilmaan liittyviä asioita. Tällä hetkellä olemme saaneet tiedon, että tiloissa voi olla yli tämän niin sanotun rospuuttokauden. Mutta se on selvää, että tilannetta arvioidaan varmasti useamman kerran ja kukaan ei tiedä jatkoa, Riihelä sanoo.

Ristiinan uutta päiväkotia on käsiteltyä monta kierrosta poliittisessa päätöksenteossa. Alun perin uudessa päiväkodissa olisi pitänyt olla jo tänä syksynä.

Elina Alanne