Viitasammakko löytyi, aluetta karavaanareille ei – Sotakoulunrannan kaavan muutosluonnos nyt nähtävillä


Kaavatyössä tehty luontoselvitys löysi Ristiinasta uuden sammakkopaikan. 

 

Alahautausmaalla ei ole enää hautamuistomerkkejä mutta nälkävuosien muistomerkki ja aidat kertovat alueesta. Sen rantaruovikossa Pökkäänlahdella elää harvinainen viitasammakko. Lajin tunnistaa pulputuksesta keväisin.

 

Karavaanareille ei löydetty paikkaa sotakoulunrannan kaavan alueelta. Asemakaavan muutosluonnos on parhaillaan nähtävillä.

Sotakoulunrannan asemakaavamuutosta esiteltiin toukokuussa keskustelutilaisuudessa Ristiinassa. Tuolloin myös Ristiinalainen uutisoi kaava-alueen suunnitelmista. Kaava-alue on noin 20 hehtaaria, josta vesialuetta on noin neljä hehtaaria. Alueella on muun muassa Ristiinan päiväkoti, sotakoulu, seurakuntakeskus, kirkko ja satama. Kaavan alueella on myös suunniteltu saunarakennus. Yksi kaavan tarkoituksista onkin, että alueella voidaan kehittää matkailupalveluiden toimintaedellytyksiä.

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta, eli karavaanareille sopivaa aluetta suunniteltiin aiemmin entisen nuorisotalon kohdalle. Aluetta oli toivottu kaava-alueelle. Asemakaavapäällikkö Kalle Räinä kertoo, että tällaisesta alueesta kaava-alueelle on kuitenkin tässä vaiheessa luovuttu.

– Tässä kohtaa ei löydetty sopivaa paikkaa tällaiselle alueelle. Jos löytyy aktiivinen toimija ja sopiva paikka, niin tilannetta voidaan katsoa uudelleen ennen ehdotusvaihetta, Räinä sanoo.

Entisen nuorisotalon alue on kaavassa asumisen ja liiketoimintojen aluetta. Räinä toteaa, että sekin jo mahdollistaa paljon erilaisia toimintoja, kuten majoitustoimintaa.

 

Kaavaa varten on jo laadittu luontoselvitys. Tuossa selvityksessä kävi ilmi, että alueen eteläosassa olevalla lähivirkistys- ja muinaismuistoalueella on rantaruovikossa viitasammakkoesiintymä. Tuo alue saakin oman suojelu- ja aluerajausmerkinnän. Edellisessä vuonna 2012 tehdyssä luontoselvityksessä kaavan alueelta ei löytynyt luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita. Viitasammakko on rauhoitettu laji, jonka lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen kielletty.

Nyt löydetty viitasammakkoesiintymä on niin kutsutun alahautausmaan rantaruovikossa. Muinaismuistoalueella on vanha Ristiinan kirkon 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella käytössä ollut hautausmaa. Paikalla on myös nälkävuosien muistokivi.

Mahdolliset muistutukset kaavasta pitää toimittaa viimeistään 28.11. marraskuuta. Siitä on pyydetty viranomaislausunnot Etelä-Savon maakuntaliitolta, Etelä-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskuksesta, Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskuksesta, Mikkelin kaupungin museoilta, Riihisaari – Savonlinnan museolta, Mikkelin Vesilaitokselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Mikkelin kaupungin infra-aluepalveluilta, ympäristöpalveluilta, rakennusvalvonnasta, kaava-alueen asukasyhdistyksiltä sekä alueellisilta energiayhtiöiltä ja teleoperaattoreilta.

Elina Alanne