Uusi päiväkoti sittenkin jo vuonna 2023? –Ympäristöpalvelut asetti toiminnan jatkamiselle takarajan


Kaupunkikehityslautakunta käsittelee tiistaina esitystä lisämäärärahasta vuodelle 2023. 

 

Mikkelin päättäjät linjaavat jälleen kerran Ristiinan päiväkodista.

 

Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut on asettanut takarajan toiminnan jatkamiselle Ristiinan päiväkodissa. Se linjaa, että jos uusi rakennus ei toteudu alkuperäisessä aikataulussaan syksyllä 2023, on päiväkodin toiminnan siirryttävä väistötilaan. Ympäristöpalvelut on pyytänyt kiinteistön omistajalta, eli Mikkelin kaupungilta, lausuntoa, mitä toimenpiteitä rakennuksessa tehdään akuutin tilanteen parantamiseksi ja miten päiväkotitoiminta järjestetään syksyllä 2023, kun määräaika umpeutuu.

Ristiinan päiväkoti on sisäilmakohde, josta Mikkelin talonrakennuspalvelut on antanut Ympäristöpalveluille lausunnon kesäkuussa 2021, että kohteessa ei suoriteta suuria korjaustoimenpiteitä vaan uuden päiväkodin hankintaan panostetaan nopealla aikataululla. Tuolloin on todettu, että parhaimmillaan uudet tilat olisivat käytössä reilun vuoden kuluttua.

Uuden päiväkodin saaminen Ristiinaan ei ole kuitenkaan edennyt tuossa tahdissa. Lokakuussa 2022 kaupunginhallitus hylkäsi päiväkodin urakkatarjoukset liian kalliina. Marraskuussa kaupunginvaltuusto varasi hankkeelle 1,5 miljoonaa vuodelle 2023 ja 2,65 miljoonaa vuodelle 2024. Rahoitus ei siis mahdollista päiväkodin rakentamista valmiiksi vuoden 2023 aikana.

 

Kaupunkikehityslautakunta saa tiistaina käsiteltäväkseen esityksen, että se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 2,65 miljoonan lisämäärärahan myöntämistä vuodelle 2023. Talonrakennuspalveluiden kanta on, että väistöön ei mennä vaan tilanne ratkaistaan rakentamalla uusi päiväkoti Ristiinaan vuoden 2023 aikana.

Jos valtuusto ei myönnä koko rahoitusta vuodelle 2023, tarvitsee käyttötalouteen 300 000 euroa lisää väistötilojen hankintaan tuolle vuodelle.

Lautakunnan esitystekstissä todetaan, että päiväkodilla on jo tehty useita toimenpiteitä akuutin sisäilmatilanteen parantamiseksi. Rakennuksessa on esimerkiksi ilmanpuhdistimia. Näiden toimien lisäksi rakennus tullaan ylipaineistamaan haitallisten sisäänpäin tapahtuvien ilmavirtausten vähentämiseksi.

Elina Alanne