Suomenniemi saa koulukyytikatokset – kaupunki päätti osallistavan budjetoinnin kohteet


Ristiina jää tänä vuonna ilman osallistavan budjetoinnin kautta toteutettavaa kohdetta. 

 

Suomenniemen koulu loppuu kevätlukukauden loppuun. Koulukyytikatokset koettiin laajasti tarpeellisiksi.

 

Mikkelin osallistavan budjetoinnin kohteina toteutetaan tänä vuonna koulukyytikatokset Suomenniemen keskustaan ja Salmenrantaan, kuntoiluvälineiden palauttaminen Kaihun alueelle, Haukivuoren torikatoksen korjaaminen, Otavan sataman veneluiskan korjaaminen ja Suomenniemen jääkiekkokaukalon huoltorakennuksen maalaus.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kohteet tiistaina kokouksessaan. Osallistavassa budjetoinnissa kohteiden toteutukseen on talousarviossa käytössä yhteensä 100 000 euroa. Kuntalaiset saivat äänestää ennakkoon määritellyistä kohteista helmikuussa. Äänestyksessä sai ehdottaa myös muuta kohdetta. Kaikkiaan ääniä saatiin 740 vastaajalta. Suomenniemen katokset keräsivät eniten, eli 411 ääntä. Kaihun kuntoiluvälineet saivat 382 ääntä. Seuraavaksi eniten äänestettiin Ristiinan Uikkalan leikkipaikan välineistön täydentämistä, 382 ääntä sekä Tuppuralan ulkokuntoilulaitteita, 285 ääntä. Viidenneksi eniten ääniä, 281, sai polttopuuautomaatti Urpolanjokilaaksoon.

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä toteaa, että valitut kohteet mietitään useamman vuoden ajanjaksolla. Osallistavaa budjetointia toteutetaan Mikkelissä nyt toista kertaa ja Riihelä toivoo sen pysyvän mukana myös jatkossa.

– Useamman vuoden jaksolla mietitään reilu jako alueiden kesken. Kohteissa on kysytty ennen äänestystä aluejohtokuntien tahtotilaa, nyt on otettu huomioon äänestyksen tulos sekä eri kohteiden hintalaput. Siitä syntyi tämä kokonaisuus, Riihelä sanoo.

Tänä vuonna Suomenniemi saa kaksi kohdetta mutta Riihelä toteaa sillä olevan painava peruste.

– Koulukyytikatokset koetaan erityisen tärkeäksi. Se sai myös eniten ääniä, joten se päätettiin toteuttaa ja sitten muiden hintoja katsottiin sen mukaan, Riihelä sanoo.

 

Ristiina jää tänä vuonna ilman osallistavan budjetoinnin kohdetta mutta Riihelä muistuttaa, että pitäjä sai ison laavun viime vuonna. Lisäksi viime vuoden osallistavan budjetoinnin kohteita ei ehditty kaikkia toteuttaa kalenterivuoden aikana, koska koko asian pilotointiin päästiin vasta kesäkuussa. Esimerkiksi Brahelinnan raunioiden käyttö- ja hoitosuunnitelma on vasta nyt teossa.

– Tänä vuonna päästiin nopeammin liikkeelle ja myös päätökset saatiin nopeammin. Nyt ei jää häntiä ensi vuodelle, mikä antaa pelitilaa enemmän tulevalle vuodelle, Riihelä sanoo.

Riihelä korostaa, että annetut äänet ja saatu tieto ei mene hukkaan.

– Ensi vuoden talousarvion laadinta alkaa touko-kesäkuussa, kun kaupungin työntekijät tekevät niin sanotut pitäjien kävelyt alueiden edustajien kanssa. Näillä kävelyillä työntekijöillä on repussa mukana myös nämä osallistavan budjetoinnin nostamat kohteet, alueiden ihmiset kertovat omat kuulumisensa ja yhdessä mietitään, onko kunnostuskohteita tai uusia asioita, mitä voidaan suoraan nostaa käyttötalouteen tai mitä nostetaan talousarvioon, Riihelä kertoo.

Elina Alanne