Eloisa linjasi palveluistaan – muutosten toimeenpano jatkuu talousarvion valmistelussa


Peruspalveluiden verkkoja ei nyt muutettu mutta muita muutoksia on luvassa. 

 

Etelä-Savon hyvinvointialue hakee säästöjen lisäksi myös lisää tuloja esimerkiksi muiden hyvinvointialueiden asukkaiden ortopedisista leikkauksista. Kuva on Mikkelin keskussairaalan perhetalosta.

 

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelujen tuotantosuunnitelman useita kuukausia kestänyt käsittelyprosessi tuli loppuunsa, kun Etelä-Savon aluevaltuusto teki siitä ja palvelustrategiasta tarvittavat päätökset maanantaina.

Suunnitelmaan sisältyvien muutosten toimeenpanon valmistelu jatkuu heti alkavassa vuoden 2024 talousarvion valmistelussa. Aluevaltuusto hyväksyi myös kuluvan vuoden talousarviomuutoksen, jonka mukaan toimintamenot ovat noin 851,1 miljoonaa euroa.

– Saimme palvelujen tuotantosuunnitelmasta ennakoituun noin 47 miljoonan euron alijäämän korjaamiseen ensimmäiset isot työkalut lähivuosiksi. Valtion rahoitus on kannaltamme epäoikeudenmukainen ja koko sotepelan palvelutarpeiden suhteen merkittävästi alimitoitettu, muistuttaa Eloisan tiedotteessa aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

 

Aluevaltuusto kokousti asioista kuusi tuntia ja kävi läpi myös useita äänestyksiä. Erillisenä listakohtana ollut palvelustrategia sai aluevaltuutetuilta enimmäkseen kiitosta ja vain yhden vastaesityksen. Janne Laineen (kesk.) ja 11 muun kannatuksensa ilmaisseen aluevaltuutetun mielestä ei olisi pitänyt hyväksyä kiinteistöstrategiassa esitettyä voimakasta kiinteistöjen vähentämistavoitetta. Laineen esitys kaatui äänestyksessä numeroin 32-24.

Varsinaista tuotantosuunnitelmaa koskevat linjaukset herättivät monipuolista kritiikkiä ja useita vastaesityksiä. Vain yksi muutosesitys meni läpi.

Ensimmäisenä vastaesityksenä kaatui äänin 30-25 Eija Stenbergin (sd.) ja kymmenen aluevaltuutetun kannattama esitys koko palvelujen tuotantosuunnitelman palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

Kovaa keskustelua käytiin ensihoidon yhden kenttäjohtajan mallista. Seija Puputin (liik.) vastaesitys pitäytymisestä kahden kenttäjohtajan mallissa sai 12 valtuutetulta kannatusta. Vastaesitys kuitenkin hävisi äänin 32-21, joten jatkossa alue siirtyy yhden kenttäjohtajan malliin.

Rantasalmelainen Eero Sistonen (kesk.) esitti poistettavaksi tekstin osuuden, jonka mukaan Rantasalmen vuodeosasto lakkautettaisiin. Kolmetoista aluevaltuutettua kannatti esitystä. Äänestyksessä Sistosen esitys voitti kaikkiaan 32 äänellä, joten Rantasalmen vuodeosasto säilyy toistaiseksi. Eloisan tiedotteessa tosin mainitaan, että asiaan saatetaan palata jo tulevan vuoden talousarvion yhteydessä. Aluehallituksen pohjaesitys sai 19 ääntä. Yksi äänesti tyhjää.

Janne Laine esitti 14 aluevaltuutetun kannattamana terveyspalvelujen säästötavoitetta vähennettäväksi viidellä miljoonalla eurolla, 12 miljoonaan euroon. Vastaavan säästön viisi miljoonaa euroa Laine halusi kohdentaa konsernipalveluihin ja hallintoon. Äänestyksessä Laineen esitys kaatui äänin 33-20.

 

Iso osa säästöistä ja tehokkuutta tuovista toimista osuu erikoissairaanhoitoon, noin 17 miljoonan euron edestä. Suurin osa muutoksista ajoittuu vuoteen 2024.

– Kahden sairaalan erikoissairaanhoidon toimintojen yhdistämisestä on odotettavissa taloudellista hyötyä resurssien yhteisen suunnittelun ja jakamisen myötä. Säästöjen lisäksi haemme myös tuloja. Muiden hyvinvointialueiden potilaita on hyvin tarjolla eri toimenpiteisiin, erityisesti ortopedisiin leikkauksiin, kertoo tiedotteessa terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.

Toiseksi eniten säästöjä haetaan sosiaalipalveluista, noin 12 miljoonan verran.

– Vahvistamme peruspalveluja, mikä lisää kustannustehokkuutta ja onnistuessaan estää ohjautumisen kalliisiin erikoispalveluihin. Toimenpiteitä on jo tehty muun muassa ottamalla käyttöön sähköinen perhekeskus. Uutena toimintatapana perheille tarjotaan myös kevyt palvelutarpeen arviointi, jossa tuki aloitetaan mahdollisimman nopeasti. Lastensuojelussa tavoitteena on perustaa uusi sijaishuollon yksikkö, mikä vähentää ostopalvelujen käyttöä, luettelee muutoksia tiedotteessa sosiaalipalvelujen toimia-alajohtaja Saara Tavi.

Eloisan muille toimialoille palveluja tuottavalle konsernipalveluille säästöjä on merkitty 9,3 miljoonaa euroa.

– Haemme yhdistymisestä tulevia hyötyjä, suuruuden ekonomiaa. Siihen kuuluvat muun muassa sopimusten kilpailuttamiset, ruokapalvelujen toiminnan yhtenäistäminen ja keskittäminen sekä tilojen tiivistäminen ja vähentäminen, sanoo tiedotteessa konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

 

Kasvaviin ikääntyneiden palveluihin säästöjä on merkitty kuuden miljoonan edestä. Ne toteutetaan jatkamalla palvelurakenteen keventämistä. Painopiste on ennaltaehkäisevissä, terveyttä ja hyvinvointia edistävissä sekä kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa.

– Asiakas- ja palveluohjauksella on merkittävä rooli asiakkaiden ja omaisen ohjauksessa, neuvonnassa ja asiakkaiden oikea-aikaisen palveluiden saamisessa.  Etäpalveluita ja etäteknologiaa hyödynnetään nykyistä enemmän, jotta resurssit riittävät fyysisiin käynteihin niille, jotka niitä tarvitsevat. Luomme lisää kevyempää asumispalvelua, kuten yhteisöllistä asumista ja perhehoitoa, jotta ympärivuorokautisen asumisen paikat riittävät niille, jotka tarvitsevat näitä paikkoja, etenkin muistisairaat asiakkaat, toteaa tiedotteessa ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen.

Pelastus ja turvallisuuspalvelujen puolen miljoonan euron säästöjä haetaan monen toimenpiteen avulla. Käytännössä monet pelastuspuolen toimenpiteet varmistuvat ennen joulukuuta omaa prosessiaan etenevän palvelutasopäätöksen kautta.

– Keskeisiä toimenpiteitä toimialalla ovat sopimuspalokuntien varallaolojärjestelmän ja johtamisjärjestelmän uudistamiset sekä vartiointipalvelujen kilpailuttaminen, sanoo pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimia-alajohtaja Seppo Lokka Eloisan tiedotteessa.