Kaupunginhallitus Ihastjärven koulun siirron kannalla – Ristiinan päiväkodin tulevaisuudesta äänestettiin kahteen kertaan


Ristiinan päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty. Nyt suunnitelmasta aletaan tehdä tarkempaa versiota.

 

Mikkelin kaupunginhallitus päätti maanantaina hyväksyä suunnitelman, että Ihastjärven koulurakennus siirretään Ristiinaan päiväkotikäyttöön. Esiopetus jatkaa koululla.

Asiasta päätettiin kahden äänestyksen kautta. Ensin Petri Pekonen (kesk.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.) ja Kirsi Olkkosen (kesk.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Perusteina oli, että valmistelussa on kuultava Ihastjärven asukkaita sekä pyydettävä lausunto Pitäjän aluejohtokunnalta. Päätöksenteon pohjaksi on laadittava maaseutuvaikutusten arviointi koskien Ihastjärven koulurakennuksen liikunta- ja kokoontumistiloja. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan tulee käsitellä Ihastjärven koulukiinteistön jatkokäyttöä koskeva kuntalaisaloite ennen kuin hankesuunnitelma tulee uudelleen kaupunkiympäristölautakunnan ratkaistavaksi.

Keskustalaiset ehdottivat, että jos Ihastjärven koulun siirto osoittautuu tarkempien selvitysten ja riskienarvioinnin jälkeen mahdottomaksi Ristiinan päiväkodiksi, rakennetaan Ristiinaan uusi päiväkoti ja esiopetus säilyy koulukeskuksella.

Kaupunginhallitus äänesti siitä, jatketaanko asian käsittelyä vai palautetaanko se uuteen valmisteluun. Käsittelyä halusivat jatkaa Jyrki Koivikko (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), Minna Pöntinen (vihr.), Mali Soininen (kok.), Arto Seppälä (sd.) ja Jukka Pöyry (kd.). Asian olisivat palauttaneet valmisteluun Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Jarno Strengell (sd.) ja Kirsi Olkkonen. Soile Kuitunen (sd.) oli äänestyksen aikaan poissa.

 

Kun asian käsittelyä jatkettiin, esitti Strengell, että Ihastjärven koulu siirrettäisiin Ristiinaan ja sitä laajennettaisiin niin, että myös koulun esikoululaiset siirtyisivät tähän tilaan. Seppälä kannatti esitystä.

Perusteina esitykseen oli muun muassa, että tällöin esiopetuksen ruokailu siirtyisi myöhemmäksi, kun koululla esikoululaiset ruokailevat jo 9.45. Tällä muutoksella kaikki päiväkodin yksiköt olisi lähempänä, mikä parantaisi koko henkilöstön toimintaa ja toisi henkilöstömenoihin säästöjä. Nyt eskareita on koululla ja Helmitalossa, joten ratkaisu toisi Strengellin esityksen mukaan säästöjä myös siinä, että välineitä ja tarvikkeita ei tarvitsisi hankkia kahteen paikkaan. Ratkaisu toisi myös koululle muuttavalle kirjastolle lisää tilaa.

Esityksestä äänestettiin ja Strengellin ja Seppälän kanssa samalla kannalla oli Kuitunen. Muut kahdeksan kaupunginhallitusta oli pohjaesityksen kannalla.

Elina Alanne