Ristiinan päiväkodissa opetellaan tunnetaitoja – paremmat kaveritaidot näkyvät toivottavasti jatkossa myös koulussa ja kodeissa


Nyt minä palasin vihreälle, saattaa ilmoittaa päivän touhujen lomassa Ristiinan päiväkodin lapsi.

Vihreä ei ole paikka vaan lapsen tunnetaso. Varhaiskasvatuksen sosionomi Sara Sistonen on ottanut joissakin päiväkodin ryhmissä käyttöön tunnelämpömittarin. Sen avulla lapset opettelevat tunteiden nimeämistä ja sääntelyä.

 

Ristiinassa ja Emolan päiväkodissa työskentelevä varhaiskasvatuksen sosionomi Sara Sistonen näyttää tunnelämpömittaria. Sen avulla lapsi oppii miettimään omia tunteitaan ja toimintaansa. Kortit ovat Fanni-sarjasta.

 

Tunnetaidoista on puhuttu julkisuudessakin yhä enemmän muutaman viime vuoden aikana. Ristiinan päiväkoti on yksi harvoista Mikkelin päiväkodeista, joissa työskentelee hankerahoituksella varhaiskasvatuksen sosionomi opettelemassa lasten kanssa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Sistonen tapaa myös Ristiinassa perhepäivähoidossa olevia lapsia.

– Tutkimustenkin mukaan on hyvä, mitä aikaisemmin lapset oppivat tunnetaitoja. Ne ovat kaiken yhdessä toimimisen perusta ja liittyvät sosiaalisiin taitoihin, eli kavereiden kanssa toimimiseen.

Tunnetuokioissa harjoitellaan päiväkodissa esimerkiksi tunteiden tunnistamista ja sanoittamista.

– Lapselle on hyvä, jos hän osaa sanoittaa oloaan esimerkiksi silloin kun hän oikein kiehuu kiukusta, eikä hallitse itseään, Sistonen kertoo.

Tunnetuokioista asiat siirtyvät osaksi päiväkodin arkea. Isompien käyttämä tunnelämpömittari on hyvä esimerkki siitä, että lapset ottivat sen heti osaksi omaa puhettaan. Mittarille tunteita asetetaan vihreälle, keltaiselle tai punaiselle. Keltaisella esimerkiksi riehuminen alkaa jo mennä vähän yli, kun punaisella se on jo liiallista.

– Kun olemme miettineet asioita tunnelämpömittarille, niin lapset hienosti tajuavat, että ilokin voi mennä yli. He ymmärtävät senkin, että suru voi olla myös vihreä tunne.

 

Sistonen työskentelee Ristiinan päiväkodissa nyt toista vuotta. Hänen tittelinsä oli aiemmin perhetutor, mutta se vaihtui välissä hankerahoituksen vuoksi.

Työn sisältö on kuitenkin sama. Sistonen kohtaa lapsia sekä tunnetuokioissa että muussa päiväkodin arjessa. Hänellä ei ole kasvatusvastuuta, eli ryhmässä ollessaan hän on aina ylimääräinen aikuinen. Tänä syksynä hän erityisesti huomasi, että siitä on kaikille hyötyä.

– Lasten kasvaessa ryhmä ja aikuiset vaihtuvat ja monelle lapselle oli todella tärkeää, että olin siellä uudessakin ryhmässä tuttuna ja turvallisena aikuisena. Kaikkiaan lapset kaipaavat paljon kosketusta ja syliä. Päiviin kuuluu paljon sylittelyä.

Arjen touhujen lomassa Sistonen voi ottaa puheeksi lapsen kanssa, että lapsi näyttää surulliselta tai iloiselta.

– Esimerkiksi riitatilanteissa tunnetaitoja harjoitellaan päiväkodissa ihan joka päivä. Uskon, että päiväkodin työ näkyy myöhemmin myös koulussa. Käymme kaveritaitoja paljon läpi. Esimerkiksi sitä, mitä voi toiselle sanoa tai tehdä. Ja että kenenkään ei kosketa ilman lupaa, Sistonen kertoo.

 

Lasten lisäksi tärkeä osa Sistosen työtä on olla päiväkodin henkilökunnan tukena ja antaa heille uusia vinkkejä työhön.

– Koko henkilökunta on tässä ihanasti mukana ja tunnekasvatusta pidetään tärkeänä. Oma taustani on lastensuojelun perhetyössä, joten olen voinut auttaa henkilökuntaa ja perheitä myös sieltä kertyneellä osaamisellani.

Lasten ja henkilökunnan lisäksi iso osa työtä ovat päiväkotilasten perheet. Sistoseen saa ottaa yhteyttä kaikenlaisissa murheissa ja hän ohjaa tarvittaessa eteenpäin palveluiden piiriin.

– Toimintaa on ollut vasta vuoden, joten sen vakiintuminen ottaa aikaa. Vanhemmat voisivat rohkeamminkin olla yhteydessä, Sistonen vinkkaa.

Sistonen pitää haluttaessa lapsen kanssa myös yksilötapaamisia tai neuvoo vanhempia.

– Esimerkiksi lapsen kiukku voi olla tosi voimakas ja vanhempi kotona ihan neuvoton tilanteen kanssa. Silloin voimme miettiä lapsen kanssa keinoja, mitkä auttaisivat häntä rauhoittumaan.

Elina Alanne

 

Varhaiskasvatuksen sosionomit Mikkelissä

Kyseessä on Mikkelin varhaiskasvatuksen kehittämishanke, joka alkoi elokuussa 2019.

Nyt hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Varhaiskasvatuksen sosionomeja työskentelee kaupungissa kolme, pian neljä.

Toimintaa tällä hetkellä kuudessa päiväkodissa sekä ryhmäperhepäiväkotien ja perhepäivähoitajien kanssa.